Trimite e-mail | Printeaza
Social
20.01.2020

În anul 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 21748,3 mil. lei

 În anul 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de  21748,3 mil. lei

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de  21748,3 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21869,9 mil. lei) la nivel de 99,4%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 13635,8 mil. lei sau 100,4% comparativ cu suma anuală precizată de 13583,6 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în anul 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 597,8 mil. lei sau cu 4,6%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 7957,0 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 5969,3 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 99,1% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6020,8 mil. lei, şi sunt cu 412,9 mil. lei (7,4%) mai mari faţă de anul precedent;

- 1987,7 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 93,0% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2137,7mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 21602,3 mil. lei sau 98,7% comparativ cu suma anuală precizată de 21886,9 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în anul 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul de gestiune a fost mai mare cu 2175,8 mil. lei sau cu 11,2%.

În anul 2019, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 146,0 mil. lei.

Potrivit CNAS, soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 ianuarie 2020 a constituit 163,0 mil. lei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus