Trimite e-mail | Printeaza
Economie
24.09.2019

Intensificarea cooperării vamale moldo-nipone, discutată la Chișinău

Intensificarea cooperării vamale moldo-nipone, discutată la Chișinău

Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, Masanobu Yoshii, în cadrul căreia au fost discutate prioritățile cooperării vamale instituite, perspectivele de dezvoltare a acesteia și schimbul de experiență bilateral.

În special, discuțiile au vizat posibilitatea accelerării procesului de semnare a Acordului între Guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind asistența administrativă reciprocă, în baza căruia va fi posibilă eficientizarea schimburilor de informații în domeniul vamal.

Scopul Acordului constă în asigurarea securității economice a statelor semnatare și dinamizarea relațiilor comerciale dintre acestea. Prin urmare, documentul are menirea de a contribui la aplicarea corectă a legislației vamale, inclusiv prin prevenirea, investigarea şi combaterea fraudelor vamale.

Adițional, au fost discutate perspectivele de dezvoltare a colaborării pe segmentul instruirilor și schimbului de experiență, în vederea preluării celor mai bune practici în domeniul activității vamale. Este de menționat că Japonia oferă constant o gamă largă de programe de studii pentru funcționarii vamali, în domenii precum finanțe publice, administrare vamală, dezvoltarea carierei etc, iar, în ultimii șase ani, Serviciul Vamal a participat la circa 80 de activități de dezvoltare profesională organizate cu susținerea OMV și Fondului Japonez pentru cooperare vamală.

În adresarea sa, Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, a evocat importanța intensificării colaborării bilaterale în domeniu, în special, în contextul creșterii constante a volumului schimburilor comerciale moldo-japoneze. Potrivit datelor deținute, în primele opt luni ale anului curent, Republica Moldova a exportat în Japonia mărfuri în valoare de 1 miliard 196 de milioane USD, înregistrând astfel o creștere de 12 milioane comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Totodată, au fost menționate proiectele ambițioase de dezvoltare demarate de către instituție. Astfel, cu sprijinul partenerilor externi, Serviciul Vamal fortifică demersurile de modernizare a infrastructurii posturilor vamale, dar și a infrastructurii informaționale, prin implementarea NCTS și a Ghișeului Unic, precum și prin dezvoltarea modulelor informaționale existente. Actualmente, autoritatea vamală se află în proces de modernizare a sistemului informațional în baza celei mai recente versiuni a softului aplicativ Asycuda World, ceea ce va permite implementarea unor noi facilități și proceduri simplificate de vămuire a mărfurilor. De asemenea, un alt obiectiv major al instituției reprezintă realizarea eficientă a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere RM-UE, care este de o importanță crucială pentru dezvoltarea economică a țării.

În replică, E.S. Masanobu Yoshii a apreciat dialogul constructiv cu autoritatea vamală moldovenească și progresele înregistrate de instituție, menționând că Ambasada își exprimă, în continuare, întreaga susținere a tuturor acțiunilor orientate spre dezvoltarea cooperării vamale dintre cele două state, astfel încât să fie asigurat un parteneriat durabil, anunță Serviciul Vamal.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus