Trimite e-mail | Printeaza
Economie
05.09.2019

Expert-Grup: Creșterea ratei de bază cu 0,5 p.p. pentru a doua lună consecutiv, până la nivelul de 7,5%, reduce și mai mult apetitul investițional al agenților economici și intenția acestora de a recurge la creditul bancar

 Expert-Grup: Creșterea ratei de bază cu 0,5 p.p. pentru a doua lună consecutiv, până la nivelul de 7,5%, reduce și mai mult apetitul investițional al agenților economici și intenția acestora de a recurge la creditul bancar

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a lansat astăzi clasamentul performanţei bancare, iulie 2019: „Cele patru bănci de importanță sistemică conduc în clasamentul bancar pentru luna iulie 2019” semnat de Dumitru Pîntea.

La sfârșitul lunii iulie 2019 principalele tendințe din sistemul financiar sunt caracterizate de recentele intervenții de politică monetară ale BNM și anticipările inflaționiste pentru următoarea perioadă. Creșterea ratei de bază cu 0,5 p.p. pentru a doua lună consecutiv, până la nivelul de 7,5%, reduce și mai mult apetitul investițional al agenților economici și intenția acestora de a recurge la creditul bancar. De cealaltă parte, aceste acțiuni nu afectează persoanele fizice care rămân în continuare interesate de credite imobiliare și de consum. Atât la nivel agregat cât și la nivel individual băncile continuă a fi profitabile și suficient capitalizate, având totodată suficiente resurse pentru a susține extinderea activității de creditare.

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține indicatorul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 19-60%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari. Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 52% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, certificate ale BNM). De cealaltă parte, pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe termen scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este una opusă. 

Calitatea activelor rămâne la un nivel relativ scăzut pe fondul creșterii volumului creditelor noi acordate persoanelor fizice, care dealtfel se dovedesc a fi cei mai responsabili clienți. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,9%, cu oscilații între 5 și 27% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute. Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 7 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 1,39 mlrd. MDL, cu aproximativ 200 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Volumul total de credite acordate continuă să crească în pofida unor intervenții de temperare urmărite de BNM.  La sfârșitul lunii iulie soldul total al creditelor înregistrează o valoare de  aproximativ 38,9 mlrd. MDL, în creștere cu circa 17% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea stocului de credite se datorează persoanelor fizice care continuă să ia credite ipotecare sau pentru consum în lei moldovenești.  De cealaltă parte, creditarea agenților economici înregistrează o tempereare pe fondul unui apetit investițional slab și înăspririi condițiilor de creditare, atât în MDL cât și valută străină (recent BNM a majorat rata de bază până la 7,5% și norma rezervelor obligatorii la mijloacele atrase în valută convertibilă de la 14 la 17%).

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii iulie 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: în top se regăsesc bănci de importanță sistemică cu rezultate solide la nivelul tuturor indicatorilor financiari, respectiv B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. Moldindconbank, B.C. MobiasBanca și B.C. Victoriabank. Primele patru bănci excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, (revenindu-le circa 87% din profitul acumulat la nivel de sector și 79% din totalul activelor bancare).

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii iulie 2019 putem menționa următoarele:

    Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. Energbank;
    Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute: B.C.Victoriabank; BCR Chișinău și B.C. Eximbank;
    Băncile cu cele mai calitative active: B.C.EuroCreditBank; B.C.Fincombank și B.C.Moldova-Agroindbank;
    Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C.„Moldindconbank”; B.C.Moldova-Agroindbank și B.C. Mobiasbanca;
    Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus