Trimite e-mail | Printeaza
Sanatate
04.09.2019

Casa Naţională de Asigurări Sociale face următoarele precizări

Casa Naţională de Asigurări Sociale face următoarele precizări

Odată cu lansarea Portalului certificatelor de concediu medical de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Portecţiei Sociale, Casa Naţională de Asigurări Sociale face următoarele precizări. Procesul de calculare a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă va începe imediat ce instituţiile medicale vor remite datele necesare către Portal şi vor fi recepţionate de către CNAS.

Reamintim, că din 1 iulie, curent, conform modificărilor operate în legislaţie, CNAS stabileşte, calculează şi plăteşte indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS), începând cu a şasea zi de incapacitate temporară de muncă. Aceasta se referă la boli obişnuite sau la accidente nelegate de muncă.

Indemnizaţiile cauzate de tuberculoză, SIDA, maladie oncologică şi cele pentru îngrijirea copilului bolnav se vor stabili, de asemenea, de către CNAS, începând cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă şi vor fi achitate din mijloacele BASS.

Prestaţiile menţionate se achită de către CNAS direct beneficiarilor prin intermediul prestatorilor de servicii de plată, începând cu 01.07.2019:                                                                                   

- prin intermediul cardului salarial. Pentru aceasta beneficiarul indemnizaţiei urmează să se adreseze cu o cerere către angajator. În cazul în care beneficiarul indemnizaţiei activează la mai multe entităţi, acesta desemnează un singur angajator la care depune cererea;

- prin intermediul cardului social. În cazul în care beneficiarul indemnizaţiei este beneficiar de alt tip de prestaţie socială, care se achită la card social, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se va transfera la acest card;

- prin intermediul oficiului poştal. În cazul în care beneficiarul nu deţine card salarial sau social, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă transferată Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, poate fi primită la orice oficiu poştal indiferent de domiciliu, până în penultima zi a lunii.

De menţionat, că angajatorul stabileşte, calculează şi achită indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în baza certificatului medical pe suport de hârtie pentru primele 5 zile calendaristice din mijloacele financiare proprii, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative, în cazul fiecărui angajat pe parcursul unui an calendaristic.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus