Trimite e-mail | Printeaza
Economie
20.08.2019

Argumentele ANRE în privința ajustării prețurilor și tarifelor

Argumentele ANRE în privința ajustării prețurilor și tarifelor

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a examinat și aprobat, pe data de 16 august 2019, în ședință publică, tarifele de distribuție a energiei electrice și prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice. Deciziile adoptate au generat discuții aprinse în societate. Pentru a explica mecanismul de formare a prețurilor și tarifelor și, ținând cont de existența unor factori obiectivi ce au condus la ajustările respective, ANRE propune o  Notă informativă privind tarifele pentru serviciile de distribuție a energiei electrice și prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice.

Astfel, în temeiul Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică prețurile și tarifele reglementate în sectorul electroenergetic se determină anual de către întreprinderile electroenergetice în conformitate cu metodologiile de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și a tarifelor reglementate și se prezintă Agenției spre examinare și aprobare (art. 88 alin. (1) și alin. (2)).

Tarifele pentru serviciile de distribuție a energiei electrice prestate de S.A. ,,RED Nord" și Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,FEE Nord"și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L. au fost determinate de către întreprinderile nominalizate și au fost prezentate spre examinare și aprobare Agenției.

Proiectele tarifelor pentru serviciile de distribuție și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice înaintate de întreprinderi au fost examinate de Agenție prin prisma conformității cu principiile și modul de calculare stabilite în Metodologiile de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal.

În baza analizei calculelor tarifelor și prețurilor prezentate, ANRE a constatat existența factorilor obiectivi care, în conformitate cu prevederile legale, cu metodologiile tarifare în vigoare conduc la necesitatea revizuirii costurilor din componența tarifelor de distribuție și prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2019. Printre care cei mai importanți sunt următorii:

(I) evoluția cursului de schimb mediu anual al monedei naționale față de dolarul SUA pentru anul 2019, estimat la nivel de 17,58 lei/USD, față de cursul de schimb mediu anual al monedei naționale de 16,83 lei/USD inclus în tariful în vigoare (majorare cu 4,5 %);

(II) majorarea prețului mediu de import al energiei electrice de la 5,16 ¢/kWh la 5,38 ¢/kWh (cu 4,3 %). Astfel, urmare a deprecierii monedei naționale față de dolarul SUA și a majorării prețului de import, prețul mediu anual de procurare a energiei electrice de la surse s-a majorat cu 7,6 % - 9,9 %;

(III) cuantumul indicelui prețurilor de consum mediu anual pentru anul 2019 în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici publicată de Ministerul Economiei de 4,9 %;

(IV) investițiile noi, date în exploatare în anul 2018 și incluse în calculul tarifului în baza raportului de executare a planului de investiții prezentat de către operatorul de distribuție (350 mil. lei în cazul Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și 228 mil. lei în cazul S.A. ,,RED Nord");

(V) creșterea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real cu 6,3 %, de la 2 610 lei (reflectat în tariful anterior) la 2 775 lei (începând cu 1 mai 2019).

Rezultatul cuantificat sumar al impactului factorilor enunțați a constat în creșterea prețului mediu de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali în cazul Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L. până la 177,2 bani/kWh, preț ce este cu 4,5 bani/kWh, sau cu 2,6 %, mai mare comparativ cu prețul mediu anterior. Totodată, în cazul S.A. ,,FEE Nord" prețul mediu de furnizare a energiei electrice a fost calculat în cuantum de 202,4 bani/kWh, cu 22,5 bani/kWh sau 12,5 %, mai mare.

În contextul modificărilor specificate ale prețurilor reglementate de notat următoarele aspecte.

1. Conform Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică tarifele pentru serviciul de distribuție, respectiv, prețurile finale la energia electrică furnizată se aprobă diferențiat în funcție de nivelul de tensiune al rețelelor electrice. Principiul de diferențiere a tarifelor pe nivele de tensiune este bazat pe determinarea costurilor reale, care trebuie să fie suportate de categoria respectivă de consumatori la punctele de delimitare între rețelele de distribuție la care sunt racordate instalațiile de utilizare ale consumatorilor. Iar, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2), lit. i) din aceeași lege, de relevat obligațiunea ANRE de a „asigura excluderea subvențiilor încrucișate între categoriile de consumatori”. În așa mod, reieșind din structura rețelelor electrice de distribuție și prevederile legale, prețurile reglementate la energia electrică furnizată de Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă au fost stabilite în mărime de 189 bani/kWh, cu 10 bani/kWh (5,4 %) mai mari, iar pentru cei ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie au fost stabilite în mărime de 153 bani/kWh, cu 7 bani/kWh (4,6%) mai mici decât prețurile precedente. În același timp, în cazul S.A. ,,FEE Nord” pentru consumatorii finali racordați la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă a fost stabilit prețul de 223 bani/kWh, cu 32 bani/kWh (16,6 %) mai mari, iar pentru cei racordați la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie – 163 bani/kWh, cu 3 bani/kWh (1,9 %) mai mici decât prețurile precedente.

2. Discrepanța dintre rata de creștere a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” și rata de creștere a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.R.L. ,,GNF Furnizare Energie” a fost cauzată de faptul că, începând cu anul 2019, în prețurile reglementate ale S.R.L. ,,GNF Furnizare Energie” nu se mai regăsește suplimentul tarifar în cuantum de circa 7 bani/kWh, factor ce a cauzat un impact de moderare a creșterii prețurilor de furnizare a energiei electrice pentru anul 2019 în cazul S.R.L. ,,GNF Furnizare Energie”. În cazul S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” suplimentul tarifar a fost exclus integral din componența prețurilor reglementate în anul 2018, astfel încât factorii care cauzează majorarea prețurilor reglementate pentru anul 2019 au un impact mai accentuat asupra cuantumului prețurilor reglementate.

3. Referitor la diferența dintre cuantumul majorării tarifului pentru consumatorii instalațiile de utilizare a cărora sunt racordate la rețelele electrice de tensiune joasă ale Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. reflectate în proiectul de calcul a tarifului publicat spre consultare publică (majorarea de 3,2%) și majorării pentru această categorie de consumatori aprobate în cadrul ședinței publice (majorarea de 5,4%), cauza acesteia rezidă în faptul că, calculele tarifelor publicate pe pagina electronică a ANRE pentru consultările publice la data de 19 iulie 2019 au fost bazate pe prognoza cursului mediu de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA de 17,2 lei/$, valoare preluată din Legea nr. 303 din 30. 11. 2018 privind bugetul de stat pentru anul 2019. Ulterior, urmare a aprobării în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova din 15. 08. 2019 a modificărilor la Legea nr. 303 din 30.11.2018, fiind aplicat un curs de schimb mediu anual al monedei naționale față de dolarul SUA de 17,74 lei/$, Consiliul de Administrație al ANRE a decis rectificarea calculelor tarifelor ținând cont de cursul mediu de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA efectiv înregistrat în perioada 01.01.2019-31.07.2019 în cuantum de 17,58 lei/$.

În concluzie, de menționat, că aprobarea noilor prețuri și tarife reglementate a fost o acțiune iminentă și care nu mai putea fi amânată. Întru exemplificare, menținerea intactă a prețurilor și tarifelor reglementate la energia electrică ar fi generat un deficit tarifar (pierderi financiare) în cazul Î.C.S. ,,RED Union Fenosa” S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. în sumă de circa 75 mil. lei, iar în cazul S.A. ,,RED Nord” și S.A. ,,FEE Nord” – de circa 145 mil. lei. Mai mult ca atât, dobânda aplicată la devierile tarifare nominalizate ar fi constituit peste 22 mil. lei, costuri care prin aprobarea recentă a noilor prețuri și tarife sunt evitate.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus