Trimite e-mail | Printeaza
Economie
15.08.2019

Președintele Comisiei economiei, buget și finanțe, Igor Munteanu a avut o întrevedere cu Președintele Executiv al Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, Dan Nuțiu

 Președintele Comisiei economiei, buget și finanțe, Igor Munteanu a avut o întrevedere cu Președintele Executiv al Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, Dan Nuțiu

Creșterea vitezei de circulație a banilor în economie și colectarea mai eficientă a TVA, precum și necesitatea armonizării legislației fiscale naționale privind TVA la prevederile Directivei europene în domeniu – a fost subiectul întrevederii Președintelui Comisiei economiei, buget și finanțe, Igor Munteanu cu Dan Nuțiu, Președinte Executiv al Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova.

Aceste obiective pot fi atinse prin introducerea unui sistem inovativ de plata a TVA la încasare.

Președintele Igor Munteanu a menționat, că această inițiativă este binevenită, deoarece creează un confort pentru plătitorii TVA și vine să redreseze situația dificilă a lipsei de lichidități  a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova.

Prin promovarea sistemului TVA la încasare, care deja este aplicat cu succes în multe din țările europene, precum Belgia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Slovenia, România și altele se urmărește crearea premiselor privind relansarea creșterii economice, a investițiilor, diminuarea șomajului, sporirea competitivității Republicii Moldova în vederea atragerii de investiții străine directe.

Regimul special presupune calcularea TVA de către contribuabilul vânzător la momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate, și nu la emiterea acesteia. În același timp sistemul presupune stabilirea dreptului de deducere TVA la momentul plății facturii primite atât de contribuabilii cumpărători care aplică sistemul, cât și de beneficiarii acestora.

Astfel, contribuabilul care intră sub incidența sistemului special de TVA la încasare are dreptul să calculeze TVA-ul doar atunci când încasează facturile și în același timp are dreptul să deducă TVA-ul numai pe măsură ce își plătește furnizorii.

Totodată, nu va exista un cost suplimentar al finanțării, entitățile nu vor fi obligate să recurgă la contractarea creditelor pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale generate de facturile neîncasate, iar costul capitalurilor investite se va diminua, ceea ce ar genera un impact pozitiv și asupra trezoreriei contribuabilului.

Dan Nuțiu, a ținut să precizeze, că sistemul, care respectă principiile generale ale fiscalității prevăzute în legislația europeană, este unul foarte eficient și ar fi binevenit pentru mediul de afaceri prin: creșterea capacității de redresare a entităților micro, mici, și mijlocii aflate în situații de criză financiară, prin reducerea considerabilă a unei cauze majore de falimentare a acestora; eliminarea blocajelor financiare din economie care ar conduce la o creștere a vitezei de circulație a banilor în economie, cu efecte directe în creșterea ocupării și a veniturilor populației.

Printre subiectele discutate, dl. Igor Munteanu s-a arătat interesat și de crearea prin colaborare a businessului românesc și a IMM din Republica Moldova a unei Platforme integrate de procesare, și închegarea printr-un efort comun a unei Burse de produse agricole, care ar spori atractivitatea Republicii Moldova pentru procesatorii și investitorii străini.

Comisia economie, buget și finanțe și Ministerul Finanțelor va crea un Grup de lucru pentru a discuta această inițiativă.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus