Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.08.2019

O comisie specială parlamentară a sesizat Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție în legătură cu „ilegalitățile” care s-ar fi comis pe marginea concesionării Aeroportului Internațional Chișinău

Igor Munteanu, Președintele Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019), a susținut un briefing de presă pentru a veni cu noi detalii privind activitatea Comisiei de anchetă parlamentară No.51.

Comisia de anchetă a Parlamentului are în sarcină să analizeze modul de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice începând cu anul 2013. În procesul de analiză a probelor puse la dispoziția Comisiei, s-au atestat anumite încălcări, examinarea cărora ține de competența organelor de drept.

Comisia de anchetă a sesizat Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală privind modul de scoatere din posesia Statului a activelor I.S. “Aeroportul International Chișinău”(AIC), prin parteneriat public-privat. Modul de concesionare a terenurilor aferente AIC, respectarea prevederilor legale privind concesionarea, și a tuturor circumstanțelor, condițiilor care au condus la încheierea contractelor în detrimentul statului.

În primul rând a trezit dubii modul în care a fost scos I.S. “Aeroportul International Chișinău” spre concesionare, atât timp cât acest obiectiv național se regăsea în lista obiectivelor nepasibile de privatizare.

Igor Munteanu, Președintele Comisiei de anchetă, a precizat că între anii 2007 – 2008, Republica Moldova a negociat cu BERD o finanțare de 45,5 mil euro, care ulterior trebuia să fie recuperată pe baza acelei taxe de 9 euro, care o achită fiecare pasager ce trece prin Aeroportul Chișinău. În urma concesionării AIC, toată lumea s-a făcut a uita de această taxă, care ulterior a mers în buzunarul concedentului.

Raportul CNA din 2015 recomanda renunțarea la taxa de 9 euro per pasager și restituirea acestei taxe pentru plata creditului luat de la BERD.

Totodată, urmează a fi verificate acțiunile tuturor persoanelor care au participat la adoptarea deciziei contrare Legii privind administrarea si de etatizarea proprietății publice, dacă acțiunile acestora au fost concertate, și dacă au fost remunerate pentru această decizie, a precizat Igor Munteanu.

Un alt aspect care urmează a fi verificat de către organele de urmărire penală este modul în care membrii Comisiei de concurs pentru selectarea concesionarului și-au desfășurat activitatea, cum a fost negociat contractul de concesiune ca în final acesta să conțină clauze contractuale vădit în detrimentul Statului.

Există bănuială rezonabilă, că inacțiunile membrilor Comisiei de Concurs (H.G. Nr.103/14.06.2013) au fost determinate și dirijate de către o persoană terță, interesată de rezultatul concursului.

Altă încălcare flagrantă, sesizată de Comisie, este participarea dl. Petru Jardan – director la AIC(în acel moment) la Concursul de selectare și revenirea acestuia în funcție de manager la compania câștigătoare la Concurs.

De asemenea, Comisia parlamentară investighează implicarea în acest proces a cetățeanului Ilan Șor și al anturajului său, și cine a devenit beneficiarul efectiv al acestor tranzacții.

Conform pct.5 Anexa 2 la H.G. 321/30.05.2013, Comisia trebuia să identifice 5 candidați cărora urmau a fi expediate invitații de participare.

Au fost admise doar 2 oferte, ambele din Rusia: Vnukovo-Invest SA, în asociere cu Mejdunarodnîi Aeroport Vnukovo SA şi UK KOMAKS, în asociere cu Aeroportul Habarovsk SA, Kolomensky Zavod SA şi Avia Invest SRL din Chişinău (cu denumirea generală – Asociaţia Persoanelor Juridice Avia Invest).

Comisia de selectare a desemnat câștigătorul Asociația Persoanelor Juridice Avia - Invest, decizia nr.01-VIII-2013 din 21/08.2013 - autentificată de notarul Olga Bondarciuc, care a autentificat un contract de concesiune pe numele unui alt subiect - SRL Avia Invest, altul decât cel recunoscut învingător la concurs.

De asemenea, trezesc dubii și inacțiunile membrilor Comisiei de monitorizare din care au făcut parte inclusiv membrii din Comisia de concurs pentru selectarea concesionarului.

În sesizare am explicat organelor de urmărire penală că acțiunile persoanelor pot fi încadrate în mai multe texte de lege cum ar fi: abuz de putere sau abuz de serviciu, exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, neglijență în serviciu, delapidarea averii statului, fals în acte publice (C.P.P. art. 327, 328, 329, 191, 332, 46), a declarat Igor Munteanu.

Există și alte neclarități/dubii în procesul desfășurării concursului pentru selectarea concesionarului, care urmează a fi stabilite în cadrul unei anchete penale.

CNA declara la 22.12.2015 Comisiei de anchetă că s-a deschis o cauză penală pe motivul lipsei avizelor obligatorii (Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate) la Proiectul H.G. 321/30.05.2013 privind concesionarea.

Revizorii Inspecției financiare au stabilit în anii 2015-2016 tranzacții dubioase din numele Grupului Șor (9,3 mil lei – Clubul Milsami, împrumuturi către Dufremol, Avia Consulting).

Totodată, Președintele Comisiei, Igor Munteanu a menționat, că Sesizarea către Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală conține:

1. Verificarea existenței elementelor infracționale prevăzute de Codul de Procedură Penală C.P.P. (art. 327, 328, 329, 191, 332, 46) în acțiunile persoanelor responsabile de aceste tranzacții;

2. Întreprinderea tuturor măsurilor de investigare a circumstanțelor expuse în Sesizare prin pornirea urmăririi penale și adoptarea deciziilor necesare pentru identificarea persoanelor vinovate și tragerea la răspundere a acestora;

3. Emiterea ordonanțelor privind aplicarea măsurilor de constrângere asupra persoanelor suspecte de săvârșirea faptelor imputate, conform art.302 din C.P.P.; 

4. Măsuri de asigurare că acest contract de concesionare al AIC nu va migra  de la o companie la alta, astfel să nu ne trezim fără de bunul concesionat și cu datorii față de persoane terțe.

Noi cerem Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Generale să înainteze aceste demersuri, care se impun, către judecătorii de instrucție conform art.203 C.P.P. al Republicii Moldova și să informeze Comisia parlamentară de anchetă nr.51, în termeni rezonabili, cu privire la investigațiile întreprinse și deciziile adoptate, a conchis Președintele Comisiei parlamentare de anchetă, Igor Munteanu.

Importanța acestei plângeri penale constă în faptul, că organele de drept trebuie să întreprindă măsuri prompte prevăzute de legea procesual penală, care să asigure desfășurarea normală a urmăririi penale și stabilirea adevărului în cauză, iar persoanele care se vor face vinovate să suporte consecințele acțiunilor lor, acțiuni care de fapt au adus prejudicii enorme Statului Republica Moldova și cetățenilor săi.

Organele de urmărire penală urmează să ia atitudine față de această sesizare, or, Statul nu poate să privească cum se comit infracțiuni, el trebuie cel puțin să le investigheze, chiar dacă aceasta necesită resurse semnificative și eforturi maxime, potrivit Comisiei economie, buget și finanțe.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus