Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
15.03.2019

Azi marcăm Ziua Mondială a Protecției Consumatorului

Din 1983, la 15 martie se sărbătorește Ziua Mondială a Protecției Consumatorului. Consumatorii constituie cel mai mare grup din punct de vedere economic ce influențează și este afectat de marea majoritate a deciziilor economice, publice sau private. Cu toate acestea, ei reprezintă singurul grup important a căror opinii nu sânt auzite foarte des, deși, consumatorul joacă un rol vital în economia oricărui stat. Astfel, un consumator capabil poate influența dezvoltarea economică a statului prin stimularea concurenței și a inovației în cadrul mediului de afaceri.

În cadrul reorganizării administraţiei publice centrale, care constituie unul din obiectivele prioritare ale Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale, în scopul evitării conflictelor de competențe și atingerii unei eficiențe maxime în efectuarea controlului de stat, au fost delimitate atribuțiile în domeniul alimentar pe segmentul protecției consumatorilor.

În acest context, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), conform prevederilor, efectuiază controlul respectării prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor în partea ce ține de siguranţa şi calitatea produselor şi serviciilor, introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă şi destinate consumatorilor, inclusiv în partea ce se referă la practicile corecte în domeniul alimentar, la toate etapele lanţului alimentar.

Protejarea intereselor economice ale consumatorilor este un obiectiv esențial al ANSA. Pentru a intensifica activitățile de informare a consumatorilor și agenților economici, cât și a spori imaginea instituției, ANSA menține o strânsă colaborare și permanentă, cu instituțiile mass-media. Site-ul ANSA, este un instrument important în procesul de comunicare permanentă cu societatea civilă, instituţiile publice și mass-media, unde permanent se plasează informaţii utile, anunțuri, comunicate, planurile și rapoartele de activitate, pentru a asigura transparența activității instituționale.

Pentru informarea consumatorilor, inclusiv despre posibilităţile de a se adresa cu o reclamaţie, ANSA a pus la dispoziţia publicului câteva instrumente de comunicare, şi anume:

A fost inaugurat Ghişeul Unic al consumatorului pe adresa: mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63 (sediul central ANSA);
Petițiile pot fi expediate prin poştă la adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63,
în format electronic, la adresa de e-mail: info@ansa.gov.md, unde persoanele interesate pot lua cunoştinţă cu formularul petiţiei şi modul de completare a acestuia;
la tel:(022)-26-46-43; linia verde:080080033(apel gratuit);
pentru a urgenta depunerile petiţiilor, Agenţia a lansat recepţionarea petiţiilor prin aplicaţia WIBER- 067675544. 
În 20 de Centre Comerciale au fost plasate boxe.
A fost elaborat materialul informativ pentru consumatori, GHDUL inspectorului.

Potrivit ANSA, din decembrie 2017, când competențele de protejare a dreptului consumatorilor pe segmental alimentar au trecut la ANSA, până în prezent au fost înregistrate 1952 petiţii și sesizări.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus