Trimite e-mail | Printeaza
Social
23.01.2019

6975 lei - salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru 2019

6975 lei - salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru 2019

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă, că prin Hotărârea Guvernului nr. 21 din 18.01.2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 22-23 din 19 ianuarie 2019) este aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019 în mărime de 6 975 lei.

Salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019 se utilizează la:

- Calculul contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii, datorată de angajatori de plătitorii specificaţi la pct. 1.3 „Angajatorul - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care întrunesc condiţiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal" din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii, datorată de această categorie de plătitori constituie 18% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune. Astfel, în anul 2019 cuantumul lunar al contribuţiei datorate de angajator pentru aceste persoane, per angajat lunar, constituie suma de 2511 lei.

- Stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale.

- Stabilirea sumei ajutorului material acordat din mijloacele sindicatelor şi patronatelor din care urmează să se calculeze contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii. În conformitate cu prevederile pct. 28 din anexa nr. 3 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, din „ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor şi patronatelor, în limita unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de către Guvern, per angajat anual, cu excepţia ajutorului acordat în caz de deces şi / sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia" nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii. Astfel, în anul 2019 din ajutoarele materiale acordate din mijloacele sindicatelor şi patronatelor în sumă de până la 6975 lei inclusiv, per angajat anual, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii. În cazul în care suma ajutorului material menţionat depăşeşte suma de 6975 lei, respectiv, din suma ce depăşeşte salariul mediu pe economie, prognozat pentru anul 2019, se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus