Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.12.2018

Cabinetul de miniștri a aprobat hotărârea cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi hotărârea cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului. În vederea realizării Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020” și în temeiul art. 179 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, s-a instituit resursa informațională în domeniul comerțului în baza Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIAGEAP).

Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, autoritățile publice implicate în implementarea soluțiilor de ghișeu unic din domeniul comerțului, până la data intrării în vigoare a hotărârii, vor desemna la nivel de entitate persoane responsabile de realizarea, coordonarea şi monitorizarea implementării soluției de ghișeu unic de tip mixt și a resursei informaționale în domeniul comerțului în baza SIAGEAP.

De asemenea, aceștia vor încheia cu Agenția de Guvernare Electronică acorduri privind prestarea serviciilor de autentificare și autorizare de către serviciul electronic 2 guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) pentru asigurarea verificării identității utilizatorilor SIAGEAP la nivel de entitate. În același timp, persoanele responsabile vor desemna utilizatorii care vor opera cu notificări privind inițierea activității de comerț în SIAGEAP la nivel de entitate şi vor determina nivelul de acces atribuit acestora pentru a introduce şi a accesa datele prin autentificare prin serviciul MPass.

Ministerul Economiei și Infrastructurii mai informează că, persoane responsabile de realizarea, coordonarea şi monitorizarea implementării soluției de ghișeu unic de tip mixt și a resursei informaționale în domeniul comerțului în baza SIAGEAP, vor încheia cu Agenţia de Guvernare Electronică acorduri privind prestarea serviciilor de plată în contextul colectării plăților de notificare cu ajutorul instrumentelor de plată disponibile în serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).

Prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), persoanele desemnate de autoritățile publice vor realiza măsurile necesare pentru asigurarea unui schimb de date eficient în procesul operării cu notificările privind inițierea activității de comerț şi/sau al emiterii actelor permisive între sistemele informaționale (baze de date, bănci de date, registre automatizate, platforme web, portaluri informaționale, interfețe de schimb de date, puncte de acces şi/sau cabinete virtuale individuale) pe care le dețin, precum şi între acestea şi sistemele şi registrele de stat relevante.

Autoritățile publice implicate în implementarea soluțiilor de ghișeu unic din domeniul comerțului vor utiliza SIAGEAP în calitate de resursă informațională în domeniul comerțului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus