Trimite e-mail | Printeaza
Economie
23.07.2018

Legea privind societățile pe acțiuni va fi racordată la standardele europene

Legea privind societățile pe acțiuni va fi racordată la standardele europene

Parlamentul a aprobat, în ședința sa din 20 iulie curent, o serie de modificări și completări a legislației, care prevăd consolidarea drepturilor acționarilor, inclusiv în cadrul convocării și desfășurării adunărilor generale ale societăților.
 
Inițiativa legislativă transpune normele eurocomunitare cu privire la dreptul acționarilor de a introduce nelimitat puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, precum și de a pune întrebări, prezenta proiecte de hotărâre. Modificările legislative instituie obligația societății de a răspunde în termeni determinați de lege la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale, adresate de acționari.
 
Totodată, legea va fi completată cu aspecte referitoare la reprezentarea acționarilor, stabilindu-se reguli detaliate cu privire la procedurile de desemnare și notificare a reprezentantului, precum și exercitarea votului prin reprezentare, soluționarea conflictelor de interese la desemnarea reprezentantului. În acest context, o singură persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, numărul cărora nu poate fi limitat.
 
Noile reglementări exclud limitarea potrivit căreia persoanele cu funcții de răspundere ale societății, cu excepția membrilor consiliului societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului.
 
Prevederile mai concretizează drepturilor acționarilor în cadrul emisiunii de valori mobiliare ale societății, în special, implementează cerințele UE referitoare la publicarea obligatorie sau, în caz de acțiuni nominative, informarea în scris, în termen determinat, a tuturor acționarilor despre oferta de a subscrie pentru acțiuni, în cazul majorării de capital.
 
Legea este completată și cu unele prevederi aferente informațiilor obligatorii de inclus în contractul de societate și statutul societății pe acțiuni. Noile prevederi stabilesc creșterea graduală a mărimii minime a capitalului social, de la 20 000, cât este în prezent, până la 600 000 lei în 2022.
 
Proiectul a fost votat de Parlament în prima lectură, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus