Trimite e-mail | Printeaza
Politic
21.07.2018

Platforma de consultare și control parlamentar pentru realizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova s-a întrunit în prima ședință din anul 2018

Președintele Parlamentului Andrian Candu a prezidat, astăzi, şedinţa Platformei de consultare și control parlamentar pentru realizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova, în cadrul căreia a fost evaluat stadiul actual în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, s-au prezentat măsurile întreprinse de către autoritățile naționale competente în vederea punerii în aplicare a mecanismului de acces în traficul rutier internațional a autovehiculelor din regiunea transnistreană, au fost abordate aspecte referitoare la situația din Zona de Securitate și incidentele documentate în perimetrul acesteia, precum și s-a trecut în revistă progresul înregistrat în organizarea controlului în comun pe segmentul central al frontierei de stat moldo-ucrainene.

Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a relatat despre realizările marcate în semestrul I 2018 în soluționarea subiectelor ce figurează în așa-numitul pachet Berlin plus, intensitatea dialogului din cadrul formatelor de negocieri existente (,,5+2”, reprezentanți politici, grupuri de lucru sectoriale), gradul de implementare a înțelegerilor convenite între Chișinău și Tiraspol în perioada noiembrie 2017-aprilie 2018, provocările și lecțiile învățate în procesul de interacțiune cu exponenții de la Tiraspol, prioritățile curente ale Chișinăului și cele ce urmează a fi îndeplinite până la finele anului curent.

Un subiect distinct a vizat măsurile pregătitoare și acțiunile dispuse de către autoritățile responsabile ale Republicii Moldova în vederea asigurării funcționalității începând cu 01 septembrie 2018 a activității punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din or.Râbnița și Tiraspol, unde vor fi amplasați reprezentanți ai Agenției Servicii Publice și se vor elibera subiecților specificați și în condițiile stabilite în Decizia protocolară din 24 aprilie 2018 (semnată la nivel de reprezentanți politici) plăci și certificate de înmatriculare de model neutru, destinate să ofere posibilitatea participării în circulația auto internațională a mijloacelor de transport a căror proprietari domiciliază permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender. În același context, s-a menționat și despere mersul promovării în cadrul Parlamentului a proiectului de lege cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și a actelor normative pentru punerea în aplicare a legii prenotate, aflate în prezent la etapa consultărilor publice.

Referitor la situația din Zona de Securitate au fost remarcate dificultățile întâmpinate în activitatea Comisiei Unificate de Control, au fost enumerate cele mai grave încălcări constatate recent în perimetrul de responsabilitate al forțelor mixte de menținere a păcii și intervențiile efectuate de către responsabilii de resort în vederea evitării focarelor de tensiune și menținerii stabilității, rolul și prestația Misiunii OSCE în exercitarea mandatului încredințat pe această dimensiune, precum și a fost evidențiată necesitatea includerii și abordării aspectelor de securitate și de demilitarizare a Zonei de Securitate pe agenda formatului de negocieri ,,5+2”.

De asemenea, în cadrul ședinței platformei parlamentare au fost punctate rezultatele obținute în implementarea controlului în comun pe segmentul central (transnistrean) al frontierei de stat, cooperarea eficientă în acest sens dintre instituțiile specializate din Republica Moldova și Ucraina, perspectivele de extindere a controlului moldo-ucrainean la toate punctele de trecere de la hotarul acestora, precum și au fost evaluate potențialele provocări ce pot fi artificial generate de către unii factori destabilizatori și posibilele reacții de anticipare/răspuns în vederea gestionării eficiente și inteligente a acestora.

La ședința platformei au mai participat demnitari din Guvern, funcționari din Cancelaria de Stat și din autoritățile administrației publice centrale de specialitate, consilierul prezidențial în domeniul reintegrării, precum și deputați din diferite fracțiuni parlamentare, anunță Biroul politici de reintegrare.

 

Reamintim că platforma parlamentară nominalizată a fost instituită prin Hotărârea Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova nr.11 din 11 mai 2016, iar ultima ședință a acesteia a avut loc pe 29 septembrie 2017.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus