Trimite e-mail | Printeaza
Social
11.07.2018

Serviciile funerare și activitatea cimitirelor ar putea fi reglementate prin lege

Serviciile funerare și activitatea cimitirelor ar putea fi reglementate prin lege

 Proiectul de lege cu privire la cimitire și serviciile funerare a fost dezbătut public, în cadrul audierilor de astăzi, organizate de Comisia administrație publică. Inițiativă legislativă aparține unui grup de deputați și reglementează modul înfiinţării, extinderii, închiderii, lichidării şi administrării cimitirelor, precum şi modul rezervării locurilor pentru înmormântarea şi reînmormântarea decedaţilor, executării lucrărilor în cimitire, drepturile şi obligaţiile în activităţile funerare.

Potrivit proiectului, reglementările se vor aplica cultelor, bisericilor şi comunităţilor religioase, autorităţilor administraţiei publice locale, operatorilor economici, fundaţiilor şi asociaţiilor, care deţin în proprietate, în administrare sau în întreţinere cimitire.

Astfel, cimitirele se vor putea afla în proprietatea publică a statului sau a administraţiei publice locale, care vor avea obligaţia de a le înfiinţa în fiecare localitate şi de a le organiza astfel încât să aibă sectoare corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut, la cererea acestora. Totodată, publicitatea serviciilor funerare urmează a fi interzisă pe teritoriul cimitirelor, iar înființarea acestora se va realiza conform certificatului de urbanism și avizului sanitar, cu respectarea distanței minime de 100 m față de zonele locuibile.

De asemenea, se propune ca împrejmuirea mormintelor să poată fi efectuată în limitele terenului autorizat sub formă de bordură, înălțimea căreia nu va depăși 0,3 metri, cu păstrarea distanței de 0,5 metri între mormintele învecinate. Plantarea arborilor şi arbuştilor pe morminte va fi interzisă, cu excepția arbuștilor ornamentali pitici.                                               

Alte reglementări presupun că locurile de înhumare să fie concesionate solicitanților în temeiul unui contract. Concesiunea locului de înhumare conferă dreptul de folosință a terenului. Mormintele părăsite sau neîngrijite, cu o vechime mai mare de 30 de ani de la înhumare, vor putea fi redistribuite altor solicitanți. Pentru fiecare înhumare se va repartiza un lot de pământ cu suprafaţa de 3,8 m2. Intervalele între părţile lungi şi scurte ale mormintelor vor constitui nu mai puţin de 0,5 m. Locurile de înhumare din cimitire vor putea fi rezervate pe termen nelimitat. Osemintele vor putea fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul autorităţilor de sănătate publică, după 7 ani de la deces.

Serviciile funerare, conform proiectului, presupun primirea comenzii pentru înhumare, transportarea defunctului, pregătirea pentru înhumare, îngrijirile mortuare, livrarea rechizitului funerar, depunerea defunctului în capelă, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, transportarea manuală a defunctului, săparea gropii, confecționarea crucilor și sicrielor, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea şi închiderea mormântului, exhumarea şi reînhumarea, amenajări florale, draparea gropilor. Serviciul religios nu se consideră prestare de servicii funerare.

Potrivit autorilor, în prezent, nu există o lege ce ar reglementa activitatea cimitirelor și domeniul funerar. Cadrul normativ este asigurat de mai multe acte normative, hotărâri şi regulamente, ale căror conținut este învechit și nu reflectă particularitățile domeniului. Doar pe teritoriul municipiului Chișinău sunt amplasate 11 cimitire, care se întind pe o suprafață de 185 de hectare.

La audieri au participat atât reprezentanții autorităților centrale și locale, cât și ai societății civile, combinatelor funerare, cultelor religioase etc.

Proiectul urmează a fi votat în plenul Parlamentului, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus