Trimite e-mail | Printeaza
Politic
08.05.2018

Proiectul Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, examinat la Comisia drepturile omului și relații interetnice

Proiectul Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, examinat la Comisia drepturile omului și relații interetnice

Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de ființe umane va fi consolidat în perioada anilor 2018-2019 și va deveni funcțional la orice nivel de administraţie publică. Ținta strategică se conține în proiectul Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, examinat, astăzi, la Comisia drepturile omului și relații interetnice.

Potrivit proiectului, durabilitatea funcţionării Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de ființe umane (SNR) va fi asigurată prin măsuri legislative şi de coordonare, prin instruirea obligatorie orientată pe aspectele de gen pentru judecători, procurori, poliţişti şi alți angajaţi ai organelor de drept privind prevederile legale referitoare la traficul de ființe umane. De asemenea, până în anul 2022 urmează a fi negociate și semnate acorduri bilaterale și multilaterale cu țările de destinație pentru traficul de ființe umane.

Alte acțiuni incluse în proiectul Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 (PNADO) propun atingerea mai multor ţinte în domeniile armonizării cadrului legal cu standardele internaţionale, în cel al sistemului de justiție, transparență, acces la informație și libertatea de exprimare, egalitate de gen și violența în familie, nediscriminare și egalitate. La fel, documentul se referă la respectarea drepturilor la educație, ocrotirea sănătății, muncă, protecție socială, precum și cele ale persoanelor tinere, vârstnice, cu dizabilități, cele care aparțin  minorităţilor naţionale, etnice, religioase şi lingvistice și a locuitorilor din stânga Nistrului.

Potrivit autorilor, PNADO este al treilea document de politici publice care are ca scop asigurarea respectării şi promovării drepturilor omului în Republica Moldova. La baza elaborării lui au stat recomandările formulate şi acceptate de Republica Moldova urmare a celui de-al II-lea ciclu al Evaluării Periodice Universale din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din octombrie 2016, precum şi recomandările formulate de alte mecanisme internaţionale de monitorizare a drepturilor omului.

PNADO este un document de politici de nivel naţional elaborat de un Grup de lucru format din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, reprezentanţi ai societăţii civile şi partenerilor de dezvoltare, care au drepturile omului printre priorităţi. Promovarea acestuia are drept scop garantarea suplimentară a implementării unor măsuri care să permită dezvoltarea şi prosperarea, în condiţii egale, a tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, în special, ai celor din grupurile vulnerabile.

Proiectul PNADO conține două părţi, una - narativă şi alta – tabelară, care vizează 16 domenii de intervenţie, 31 de obiective și 51 de ţinte strategice, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

Potrivit hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea documentului, Guvernul, în termen de 2 luni, va crea Consiliul Național pentru Drepturile Omului, responsabil de monitorizarea şi evaluarea implementării Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 și altor documente de politici naționale în domeniul drepturilor omului. Consiliul Național pentru Drepturile Omului, anual, până la data de 1 aprilie, va prezenta Parlamentului raportul cu privire la gradul de implementare a Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022.

Proiectul urmează a fi dezbătut și aprobat în plenul Parlamentului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus