Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
23.04.2018

Progresele obținute de la demararea proiectului Twinning, prezentate la cea de-a doua ședință a Comitetului de Supraveghere

Prima etapă a proiectului Twinning privind implementarea NCTS-ului și a Ghișeului Unic a fost finalizată, fiind analizat cadrul legal care reglementează aceste componente, precum și înaintate recomandările de rigoare, care sunt derivate din cele mai bune practici europene în domeniile date. Despre aceasta au raportat experții proiectului în cadrul celei de-a doua ședințe a Comitetului de Supraveghere.

La reuniune au participat Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, Directorul adjunct, Iurie Ceban, Lider de proiect din partea RM, Vicedirectorul General al autorității vamale lituaniene, Vytenis Alisauskas, Lider de Proiect din partea Lituaniei, Consilierul Rezident de Twinning, Valdas Dovydenas, Managerul de proiecte al Delegației Uniunii Europene în RM, Speranța Olaru, Înaltul Consilier UE în domeniul vamal, Rosario de Blasio, precum și alți reprezentanți ai proiectului.

Potrivit raportului de activitate, în perioada de referință, activitățile experților proiectului au vizat examinarea tuturor actelor legislative și normative în vigoare, care reglementează activitatea vamală, îndeosebi compartimentele ce țin de Tranzitul Comunitar și Ghișeul Unic. Analiza tuturor reglementărilor a fost necesară pentru a elabora recomandările, ce urmează a fi luate în considerare în procesul de armonizare a legislației vamale.
O bună parte a recomandărilor înaintate a fost inclusă deja și în proiectul noul Cod Vamal, care, conform Planului național de acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE,  urmează a fi adoptat de către Parlamentul RM în perioada celui de-al treilea trimestru al anului curent. Mai mult decât atât, experții europeni consideră că redacția actuală a proiectului noului Cod Vamal reflectă, în linii generale, toate prevederile conținute de cel European.

Un alt progres înregistrat de către grupul de lucru al proiectului se referă la elaborarea foilor de parcurs ce cuprind măsurile care trebuie puse în aplicare pentru pregătirea aderării Republicii Moldova la Convenția privind regimul de tranzit comun și la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.  Accederea țării noastre la aceste două convenții va crea premisele necesare pentru implementarea NCTS-ului.

Printre cele mai importante recomandări înaintate se numără accelerarea implementării noului Cod Vamal, ajustat la cel Comunitar, precum și a noii versiuni a softului aplicativ ASYCUDA World, necesară pentru integrarea noilor module NCTS și Ghișeul Unic.

În cadrul intervenției sale, Directorul General al Serviciului Vamal le-a mulțumit experților proiectului pentru expertiza calitativă oferită și a apreciat progresele obținute în cadrul primei etape. ”Mă bucur să constat că am reușit să facem un pas important în demersurile noastre de modernizare a activității și automatizare a proceselor. Implementarea celor propuse va asigura realizarea condiționalităților prevăzute de capitolul DCFTA al Acordului de Asociere RM-UE, iar mediul de afaceri va beneficia de mai multe simplificări, fapt ce va contribui la facilitarea comerțului internațional.”, a opinat Vitalie Vrabie.

Notă: Proiectul Twinning “Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” a fost lansat la data de 21 noiembrie 2017. În cadrul acestui proiect, Serviciul Vamal  beneficiază de suportul experților europeni în procesul de implementare a Ghișeului Unic și a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) a Acordului de Asociere. Cu un buget de 1 milion de euro, proiectul, prevăzut pentru doi ani de zile, este implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
Partenerii de implementare a proiectului sunt Departamentul Vamal al Republicii Lituania de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Lituania și Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene.

Următoarea ședință este preconizată pentru data de 18 iulie curent, anunță un comunicat al Serviciului Vamal.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus