Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
20.04.2018

Mecanismul privind declararea şi controlul averilor şi intereselor personale a fost modificat

În ședința de astăzi, 55 dintre deputații prezenți au susținut o serie de completări, în lectură finală. Noile prevederi stipulează că dacă o persoană în exercitarea atribuţiilor în sectorul public a luat o decizie în vederea obţinerii unui avantaj patrimonial a cărui valoare depăşeşte 500 000 lei se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 000 la 750 000 lei sau cu închisoare până la 3 ani sau cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pe un termen de la 5 la 7 ani. Aceeași pedeapsă se va aplica și în cazurile când decizia va fi luată în favoarea soţului, concubinului, sau altei rude până la gradul II inclusiv.
 
Totodată, persoanele cu funcţii de demnitate publică, în asemenea cazuri vor fi pedepsite cu amendă în mărime de la 750 000 la 1 000 000 lei sau cu închisoare de la 2 la 5 ani și cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pe un termen de la 5 la 10 ani.
 
Încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor şi nesoluţionarea în termenul legal, precum și folosirea în interes privat a simbolurilor oficiale se sancţionează cu amendă de la 2 500 la 3 000 lei aplicată persoanei fizice și de la 6 000 la 10 000 lei pentru persoanele cu funcţii de răspundere.
 
Alte modificări se referă la stabilirea unor noi competenţe Consiliului de Integritate (CI).  Acesta va verifica, de rând cu declaraţiile de avere şi interese ale conducerii Autorității Naționale de Integritate şi declaraţiile inspectorilor de integritate. Totodată, se propune ca membrii CI din societatea civilă să beneficieze de o indemnizaţie în mărime de a 1/20 parte din salariul preşedintelui ANI, ceea ce reprezintă cu aproximaţie o sumă de 1000 lei per fiecare şedinţă, dar nu mai mult decât pentru 4 şedinţe pe lună.  Actualmente membrii CI nu beneficiază de remunerare.
 
De asemenea, noile prevederi  propun  o listă a abaterilor disciplinare pentru care vor purta răspundere inspectorii de integritate.
 
Pentru situaţiile când persoanele  nu vor depune declaraţiile de avere, în pofida somaţiilor inspectorilor de integritate, se propune ca aceștia să iniţieze din oficiu controlul şi să sesizeze organul de urmărire penală şi/sau organul fiscal în vederea determinării existenţei elementelor unei infracţiuni şi/sau verificării respectării regimului fiscal.
 
Odată cu iniţierea controlului, persoana nu mai are dreptul să intervină cu rectificări pe cuprinsul declaraţiei. In prezent, legislația oferă declaranţilor dreptul de a rectifica declaraţiile deja depuse.
 
Modificările instituie/precizează noi categorii de subiecţi ai declarării care, fiind parte a sectorului public, au fost omişi iniţial din lista subiecţilor obligaţi să depună declaraţii anuale de avere şi interese. Acestea fiind membrii Consiliului de supraveghere, Comitetului executiv şi angajaţii Băncii Naţionale a Moldovei, membrii şi angajaţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, dar şi membrii Consiliului de Observatori al IPN  Compania ”Teleradio-Moldova”.
 
Formularul în forma electronică va fi modificat pentru a include o întrebare la începutul procesului de declarare, referitor la deţinerea bunurilor în calitate de beneficiar efectiv. Dacă subiectul va arăta că aceasta situaţie nu se aplică în cazul său, toate secţiunile noi referitoare la beneficiarul efectiv  nu vor fi vizibile.  Aceste modificări urmează a fi aplicate  cu începere de la 1 septembrie 2018, transmite Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus