Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.01.2018

În luna decembrie 2017, rata anuală a inflației a constituit 7.3%, fiind similară celei din luna precedentă

În luna decembrie 2017, rata anuală a inflației a constituit 7.3%, fiind similară celei din luna precedentă

Această dinamică a fost determinată de factori de natura ofertei, de efectul unei perioade de bază scăzute din anul 2016 și de ajustarea unor tarife la serviciile comunale, potrivit unui comunicat al Băncii Naționale a Moldovei.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (3.8 puncte procentuale) au avut-o prețurile la produsele alimentare, fiind similară lunii precedente. Contribuția inflației de bază (1.7 puncte procentuale) la traiectoria ratei anuale a inflației a fost cu 0.2 puncte procentuale inferioară celei din luna noiembrie 2017. Impactul prețurilor la combustibili a fost cu 0.2 puncte procentuale sub nivelul lunii precedente și a constituit 0.3 puncte procentuale, iar la serviciile reglementate a rămas la nivelul lunii precedente (1.4 puncte procentuale).

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.5%, determinată preponderent de creșterea prețurilor la produsele alimentare cu 0.9%. Prețurile la mărfurile nealimentare și la servicii au înregistrat evoluții mai modeste, sporind cu 0.4% și 0.1%, respectiv.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 5.5%, fiind cu 0.5 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

Totodată, rata lunară a inflației de bază în luna decembrie a constituit 0.5%. Cele mai semnificative majorări de prețuri s-au înregistrat la subcomponentele: „țigări”, „întreținerea zilnică a gospodăriilor”, „educație și învățământ”, „mobilă” și „îmbrăcăminte”.

Majorarea prețurilor la produsele alimentare față de luna noiembrie 2017 cu 0.9% a fost determinată, în special, de creșterea prețurilor la „ouă” (5.0%), la „legume proaspete” (4.7%), la „cartofi” (2.0%), la „fructe proaspete” (1.2 %), la „lapte și produse lactate” (1.0%) și la „grăsimi” (0.5%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.4 la sută. Majorarea prețurilor la carne, preparate și conserve din carne a avut loc ca rezultat al reducerii ofertei, drept urmare a interdicțiilor impuse la importul de carne din Ucraina.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 9.7%, fiind cu 0.1 puncte procentuale superioară celei din luna noiembrie 2017 și cu 6.9 puncte procentuale mai mare celei din luna decembrie 2016.

În luna decembrie 2017, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0.3% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de creșterea prețurilor la „carburanți” cu 0.7%, generând o contribuție de 0.4 puncte procentuale. Dinamica acestora a fost rezultatul majorării de prețuri la benzină și motorină în concordanță cu tendința prețurilor la petrol pe piața internațională. Prețurile la „gazul din butelii” au înregistrat o diminuare de 1.0%. În același timp, prețurile la „lemnele pentru foc”, „cărbune de pământ” și „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii noiembrie 2017.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna decembrie 2017 a constituit 5.1%, fiind inferior cu 2.3 puncte procentuale nivelului din luna precedentă și cu 3.5 puncte procentuale superior celui înregistrat în decembrie 2016.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au consemnat o diminuare minoră (-0.05%), fiind determinate de micșorarea cu 0.2% a prețurilor la medicamente și cu 0.1% la transportul aerian. Tarifele la serviciile transportului feroviar internațional au crescut cu 0.6%.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 6.1%, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferior față de nivelul lunii precedente și cu 7.2 puncte procentuale superior celui din luna decembrie 2016.

De menționat că evoluția inflației din trimestrul IV 2017 este în concordanță cu prognoza trimestrială publicată în Raportul asupra inflației din luna noiembrie 2017. În continuare, se anticipează o decelerare a nivelului inflației pe tot parcursul anului 2018.

BNM va monitoriza evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus