Trimite e-mail | Printeaza
IT
13.11.2017

Ministerul Economiei şi Infrastructurii anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park”

Ministerul Economiei şi Infrastructurii anunţă iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park”

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2), articolul 9 alineatul (1), articolul 11 alineatul (5) din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.
 
La data de 26.10.2017 un grup de 15 companii IT din Republica Moldova a depus la Ministerul Economiei și Infrastructurii cererea privind crearea Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”, anexând setul de documente în conformitate cu prevederile articolului 10 al Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.
 
Scopul principal al Parcului este de a crea o platformă organizațională cu un set de mecanisme și facilități inovative necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă și atragerea investițiilor locale și străine. Parcul urmărește valorificarea oportunităților de creștere a industriei IT prin implementarea unui cadru de reglementare previzibil și motivant prin facilitarea sistemului fiscal și de administrare a afacerilor.
În același timp, proiectul „Moldova IT Park” urmărește și obiective specifice cum ar fi: furnizarea de mecanisme de consultanță și sprijin pentru noile companii IT, creșterea volumului investițiilor în activitățile companiilor IT rezidenți ai parcului, creșterea numărului de produse IT inovative create de rezidenții parcului, stabilirea de parteneriate internaționale pentru transferul de cunoștințe și tehnologii în domeniul IT, inclusiv prin implicarea unor profesioniști IT străini.
 
În conformitate cu prevederile art.11 alin. (5) al Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, proiectul este însoțit de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” și Regulamentul de înregistrare a rezidenţilor parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park”.
 
Setul de materiale la proiect este plasat pe pagina-web oficială a MEI, compartimentul „Transparenţa decizională”, subcompartimentul „Anunţuri privind consultările publice”, http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4676
 
În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor dvs la acest proiect, care urmează să fie expediate pînă la data de 13 decembrie 2017 la adresa: str. Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2033, prin fax – la nr. 022 234064 sau la următoare adresă electronică: andrei.cusca@mec.gov.md

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus