Trimite e-mail | Printeaza
Politic
01.11.2017

Nivelul de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – UE, audiat de Comisia politică externă și integrare europeană

Nivelul de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – UE, audiat de Comisia politică externă și integrare europeană

Nivelul de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – UE pentru perioada anilor 2016-2017 a fost astăzi audiat în cadrul ședinței Comisiei politică externă și integrare europeană.
 
La ședință au participat reprezentanții autorităților publice centrale, societății civile, experții naționali și partenerii de dezvoltare.
 
Viceministrul afacerilor externe și integrării europene, Daniela Morari a trecut în revistă rezultatele obţinute de către autoritățile naţionale în procesul de implementare a Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru perioada anilor 2014-2016, precum şi restanţele înregistrate.
 
Potrivit raportului, evaluarea cantitativă a nivelului de realizare  pentru această perioadă indică implementarea Planului Național de Acțiuni în proporţie de 73,73%. Totodată, rata de armonizare a legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar prevăzut de Acordul de Asociere este de 34% din întreg numărul actelor Uniunii Europene.
 
Totodată, a fost făcută o analiză cuprinzătoare a evoluțiilor în consolidarea instituțiilor de drept și reformelor în domeniul justiției, precum şi în implementarea prevederilor ce ţin de lupta împotriva spălării banilor şi contacararea fenomenului corupţiei, acoperind, totodată, un spectru larg de subiecte aferente domeniilor de cooperare economică, energetică, transport, agricultură, dezvoltare regională, mediu şi schimbări climatice, educaţie, cultură, turism, muncă şi protecţie socială, sănătate publică.
 
Principalele realizări cu impact pozitiv vizibil pentru Republica Moldova au fost enumerate consolidarea gestionării frontierei de stat prin îmbunătăţirea infrastructurii de frontieră şi capacităţilor autorităţilor naţionale competente, în special, prin finalizarea construcției a patru complexe de monitorizare video a frontierei de stat, crearea sistemului informaţional „Tabloul situațional al evidenței traversărilor”, achiziţionarea sistemului de recunoaştere facială.
 
Alte acțiuni sunt consolidarea cooperării operaţionale cu agenţiile specializate şi statele membre ale Uniunii Europene în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, precum şi utilizarea activă a echipelor comune de investigaţii. De asemenea, dezvoltarea climatului antreprenorial, în special, prin micşorarea numărului actelor permisive și implementarea ghișeului unic, reducerea numărului autorităţilor cu funcţii de control.
 
La fel, simplificarea procedurilor aferente comerţului cu Uniunea Europeană prin intermediul lansării procedurii electronice de vămuire la export E-customs și adoptarea legislaţiei care prevede incriminarea faptelor de utilizare contrar destinaţiei, obţinere frauduloasă și delapidare a mijloacelor din fonduri externe pentru a asigura protejarea intereselor instituţiilor europene, buna gestionare a mijloacelor financiare, prevenirea şi combaterea fraudelor financiare şi consolidarea politicilor europene.
 
Potrivit raportorului, progresele privind implementarea componentei DCFTA sunt cele mai complexe şi nu se limitează doar la statistica schimburilor comerciale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Republica Moldova rămâne a fi cea mai avansată din rândul ţărilor Parteneriatului Estic în ceea ce priveşte Programele Uniunii Europene: Programul-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare (2014-2020) – Orizont 2020; Programul Uniunii Europene pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2014 – 2020 (COSME); Programul comunitar Europa Creativă; al treilea program în domeniul sănătăţii al Uniunii Europene Health for Growth.
 
În urma discuțiilor pe marginea raportului audiat, membrii Comisiei au apreciat înalt activitatea Guvernului în procesul de implementare a Acordului de Asociere pentru perioada 2016-2017, formulând, concomitent propuneri și recomandări. În particular, s-a menţionat necesitatea continuării reformelor aferente managementului finanţelor publice şi consolidării procesului de planificare bugetară şi control al executării acestuia.
 
Pe dimensiunea cooperării economice, deputații au subliniat importanța respectării condiţionalităţilor din programul agreat cu FMI atât pentru dialogul moldo-comunitar, cât și în contextul asistenţei macro-financiare planificate din partea Uniunii Europene.
 
La rândul său, viceministrul afacerilor externe și integrării europene a declarat că Guvernul este determinat să garanteze eliminarea tuturor restanţelor existente şi să asigure în continuare un nivel mai bun de implementare a Acordului de Asociere.
 
Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană și-au reconfirmat sprijinul pentru reformele efectuate în temeiul Acordului de Asociere, afirmând că rezultatele şi beneficiile pe care le aduce implementarea acestuia sunt importante atât pentru ţară, cât și pentru fiecare cetăţean în parte, anunță un comunicat al Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus