Trimite e-mail | Printeaza
Economie
20.10.2017

Din 28 octombrie documentele de evidență strică Factura și Factura fiscală vor fi unite într-un singur document – Factura fiscală

Din 28 octombrie documentele de evidență strică Factura și Factura fiscală vor fi unite într-un singur document – Factura fiscală

Reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat și ai Ministerului Finanțelor au declarat vineri la un briefing că din 28 octombrie documentele de evidență strică Factura și Factura fiscală vor fi unite într-un singur document – Factura fiscală. Au avut loc modificări și completări în cadrul legal care reglementează nomenclatorul, modul de păstrare și utilizare a documentelor primare cu regim special. Modificarea a fost efectuată prin Hotărârea Guvernului nr.238 din 25 aprilie 2017 și intră în vigoare din 28 octombrie 2017.

Scopul acestei  schimbări este de a simplifica modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sânt impozabile cu TVA, inclusiv transportarea acestora fără trecerea dreptului de proprietate.

Totodată, pentru facilitarea utilizării de către entitate a formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 care intră în vigoare din 28.10.2017, a fost aprobat formularul facturii fiscale noi precum și instrucțiunea privind completarea acestuia.

Astfel, începând cu  28 octombrie 2017, toate entitățile economice ce dețin statut de plătitor a TVA cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii evidenței contabile, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special factura fiscală unificată pentru documentarea atât livrărilor impozabile cu TVA, cît și celor neimpozabile.

Totodată, factura fiscală se va utiliza și în cazurile transportării/transmiterii activelor fără transmiterea dreptului de proprietate:

 a) în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial;

b) în afara entităţii în cazul transmiterii activelor la prelucrare, păstrare, expertiză, în leasing, arendă, locaţiune.

c) la refacturarea cheltuielilor compensate.

De menționat că însăși procesul de obținere a facturilor fiscale de model nou în legătură cu procedura de unificare a facturii și factura fiscală, nu a fost modificat. Ca și în prezent entitățile solicitante a documentelor primare de strictă evidență vor putea beneficia și în continuare de serviciile fiscale electronice, care permit comandarea lor la distanță, fără deplasarea efectivă la sediile Serviciului Fiscal de Stat pentru depunerea cererii.

Totodată, SFS comunică că prețul facturilor fiscale de tip nou nu se va majora comparativ cu prețul actual al facturilor și facturilor fiscale.

În ceea ce ține de stocurile facturilor și facturilor fiscale executate tipografic până la 28 octombrie 2017, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre posibilitatea utilizării formularelor în cauză, până la epuizarea totală a stocurilor aflate atât în entitățile economice, cât și la depozitele Serviciului Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.

Seria și diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până 28 octombrie 2017 se vor utiliza de entități până la epuizarea lor, strict conform destinației acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor.

În cazul când în factura fiscală executată tipografic sau imprimată de sine stătător este imposibilă reflectarea tuturor denumirilor și caracteristicilor mărfurilor sau serviciilor, agenții economici sunt în drept se utilizeze anexa la factura fiscală, conform modelului aprobat, prin ordinul Ministerului Finanțelor, formularul căreia va putea fi descărcat începând cu 28 octombrie 2017 de către contribuabili direct de pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, cu indicarea seriei, numărului și datei facturii fiscale, la care este anexată.

La acest capitol SFS vine cu o concretizare pentru entitățile care vor utiliza la documentarea operațiunilor și anexa la factura fiscală că formularul respectiv nu prevede careva grade de protecție stabilite ca și pentru factura fiscală.

Este de menționat faptul că SFS a perfecționat metodele de colaborare cu mediul de afaceri, în acest sens lansând și instruiri video, aceasta fiind o metodă mai eficientă și accesibilă, oricine dintre contribuabili având posibilitatea să se autoinstruiască în orice moment și din orice punct de aflare.

Astfel, pe pagina web a SFS puteți viziona un spot informativ cu privire la modul de completare și documentare a tranzacțiilor în bază de factură fiscală unificată (vezi aici).

Totodată, pe parcursul ultimilor doi ani are răspândire tot mai largă și se bucură de popularitate între contribuabili metoda de obținere a facturii fiscale prin atribuirea de către SFS a diapazonului de serie și numere. Această procedură se realizează exclusiv prin canale electronice de comunicare între autoritatea fiscală și contribuabil.

Dacă pe parcursul întregului an 2016, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost atribuite pe această cale, 11,4 milioane serie și numere pentru imprimarea sine stătătoare a facturilor și facturilor fiscale, atunci în 9 luni ale anului curent au fost deja eliberate 13,8 milioane.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus