Trimite e-mail | Printeaza
IT
18.08.2017

Au intrat în vigoare amendamentele la Legea comunicațiilor electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță că astăzi, 18 august 2017, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a intrat în vigoare Legea nr. 135 din 7.07.2017 pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, cu modificările și completările ulterioare (în continuare – Legea nr. 241/2007). Prin acest act legislativ, Parlamentul a actualizat și a adus Legea nr. 241/2007 în concordanță cu Directivele cadru ale Uniunii Europene în domeniul comunicațiilor electronice, supuse revizuirii în anul 2009 de către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentele operate în Legea nr. 241/2007 au drept scop crearea condițiilor necesare pentru o concurență eficientă și consolidarea pieței interne de comunicații electronice, eficientizarea utilizării spectrului de frecvențe radio, sporirea protecției drepturilor utilizatorilor finali și a confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice, implementarea mecanismelor de asigurare a accesului și interconectării, a securității și integrității rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice.

Cu referință la utilizarea şi operarea în siguranţă a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, noile prevederi ale Legii nr. 241/2007 obligă furnizorii să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor publice oferite de aceștia și acordă ANRCETI dreptul de a verifica şi evalua măsurile stabilite de furnizori în acest sens, precum şi respectarea acestora în cazurile de încălcare a securităţii reţelelor şi/sau serviciilor sau pierdere a integrităţii reţelelor.

Amendamentele privind eficientizarea gestionării resurselor de spectru radio au scopul de a asigura disponibilitatea unui spectru de frecvenţe suficient pentru dezvoltarea continuă a reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre în bandă largă, implementarea tehnologiilor şi serviciilor de generaţie nouă. Unul din noile mecanisme de atingere a acestui obiectiv prevede revocarea, parţială sau totală, a dreptului de utilizare a frecvențelor radio, dacă măsura este necesară pentru asigurarea unui mediu concurenţial real. În acest caz, ANRCETI poate stabili, în scopul prevenirii tezaurizării resurselor de spectru radio, norme speciale prin impunerea unor termene stricte pentru îndeplinirea efectivă a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio de către deţinătorul acestor drepturi sau retragerea drepturilor de utilizare în cazul nerespectării acestor termene.

Noile prevederi ale Legii nr. 241/2007 stabilesc un cadru armonizat pentru reglementarea reţelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice, a infrastructurilor şi serviciilor asociate, precum şi a aspectelor privind facilitarea accesului utilizatorilor cu dizabilităţi, ale căror drepturi au fost extinse astfel încât aceştia să beneficieze de aceeaşi ofertă de servicii publice de comunicaţii electronice, propusă majorităţii utilizatorilor finali. De asemenea, au fost modificate articolele legii privind drepturile utilizatorilor finali sub aspectul asigurării transparenţei şi publicării informaţiilor de interes public de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, calităţii serviciilor şi încheierii contractelor cu furnizorii respectivi.

Legea nr. 241/2007  a fost completată cu un capitol nou privind protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor electronice, care stabileşte condiţiile specifice de garantare a protecţiei drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului, în special a dreptului la confidenţialitate şi la respectarea vieţii private în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal în acest sector. Amendamentele la Legea nr. 241/2007  conțin, de asemenea, o serie de proceduri menite să asigure aplicarea armonizată a cadrului de reglementare comunitar în Republicii Moldova.

Serviciul de informare şi comunicare cu mass – media al ANRCETI

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus