Trimite e-mail | Printeaza
Economie
27.01.2017

Comunicat al Băncii Naționale a Moldovei

Comunicat al Băncii Naționale a Moldovei

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 26 ianuarie 2017, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

1.        Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual.

2.        Se mențin ratele de dobândă:

-         la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual;

-         la depozitele overnight la nivelul actual de 6.0 la sută anual.

3.      Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 35.0 la sută din baza de calcul.

4.      Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

5.      În contextul coordonării politicilor monetară și bugetar-fiscală, de a continua discuțiile cu Ministerul Finanțelor în vederea diversificării mecanismelor de gestionare a lichidității.

Comitetul executiv al BNM a aprobat Raportul asupra inflației nr. 1, 2017, care va fi prezentat la conferința de presă din 1 februarie 2017.

Analiza celor mai recente date statistice relevă menținerea ratei anuale a inflației, pentru a patra lună consecutiv, sub limita inferioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflației în luna decembrie 2016 a înregistrat nivelul de 2.4 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

În luna decembrie 2016, rata anuală a inflației de bază[1] s-a situat cu 1.1 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 4.5 la sută.

Dinamica indicatorilor macroeconomici în primele două luni ale trimestrului IV 2016 conturează semnale mixte. În lunile octombrie-noiembrie 2016, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2015 cu 18.4 la sută, importurile cu 9.3 la sută, iar volumul producţiei industriale a consemnat un nivel mediu de 0.9 la sută. În același timp, volumul mărfurilor transportate s-a diminuat în medie cu 0.8 la sută, cifra de afaceri aferentă comerțului cu amănuntul cu 1.6 la sută, iar comerțul cu servicii cu 1.3 la sută.

Din perspectiva cererii de consum, în perioada octombrie-noiembrie 2016, ritmul anual de creștere a salariului mediu real pe economie a constituit 9.6 la sută, fiind cu 4.1 puncte procentuale superior celui din trimestrul III 2016. Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în ianuarie-decembrie cu 4.4 la sută, iar în luna decembrie 2016 cu 3.2 la sută, în termeni nominali, comparativ cu perioadele corespunzătoare ale anului 2015.

Procesele de creditare și de economisire în trimestrul IV 2016 au consemnat evoluții similare. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referință s-a micșorat cu 13.4 la sută, iar depozitele noi atrase s-au redus cu 2.6 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldul total al creditelor la sfârșitul lunii decembrie 2016 s-a diminuat cu 8.1 la sută față de sfârșitul anului precedent. Totodată, soldul total al depozitelor pe parcursul ultimelor douăsprezece luni a crescut cu 4.3 la sută.

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională în luna decembrie s-a diminuat cu 1.85 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna septembrie 2016, constituind 11.74 la sută. Rata la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 0.81 puncte procentuale până la un nivel de 6.79 la sută în luna decembrie 2016.

Conduita politicii monetare continuă să se profileze în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe de natură inflaționistă sunt asociate majorării prețurilor internaționale la produsele alimentare, incertitudinii direcției prețurilor la petrol și la gazele naturale alături de accelerarea creșterii economice în regiune. Potențialele riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din persistența unui nivel înalt de lichiditate pe piața monetară, alături de impactul modificărilor de accize și, respectiv, al recoltei din anul 2017. Totodată, amânarea ajustărilor de tarife la serviciile reglementate alături de expirarea taxelor vamale la importul unor produse din Ucraina generează un impact dezinflaționist asupra evoluției ulterioare a inflației.

Conform noii runde de prognoză, rata anuală a inflației va avea o traiectorie ascendentă până în trimestrul III 2017 și se va afla în limitele coridorului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației. Rata medie anuală a inflației pentru anii 2017 și 2018 va atinge nivelul de 5.2 la sută și, respectiv, de 4.9 la sută.

Dinamica deviației PIB pe parcursul următoarelor opt trimestre se va menține negativă, înregistrând valori minime în trimestrul I 2017 cu o recuperare lentă, astfel încât spre finele orizontului de prognoză se va poziționa în proximitatea valorii zero. Evoluția activității economice sub nivelul său potențial, pe termen mediu, va determina presiuni dezinflaționiste din partea cererii agregate.

În aceste condiții, membrii Comitetului executiv al BNM, în ședința din 26 ianuarie 2017, au decis prin vot unanim să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul actual de 9.0 la sută anual.

De menționat că, măsurile de politică monetară adoptate de BNM de la începutul anului curent până în prezent încă urmează să se propage prin diferite canale de transmisie în economia națională, inclusiv prin influențarea ratelor dobânzilor la credite și depozite în moneda națională, astfel, exercitând efecte în continuare asupra evoluției inflației.

Decizia vizează readucerea și menținerea ratei inflației în proximitatea țintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

O evaluare mai detaliată a situației macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflației și a eventualelor riscuri și provocări la care este supusă politica monetară în perioadele următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflației nr. 1, 2017. Raportul dat urmează a fi publicat pe data de 1 februarie 2017.

BNM va continua să gestioneze adecvat surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

Reiterăm că BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 23 februarie 2017, conform calendarului anunțat.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus