Trimite e-mail | Printeaza
Social
25.01.2017

Guvernul a aprobat proiectul de Lege cu privire la biblioteci

În cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 25 ianuarie, la inițiativa Ministerului Culturii, a fost aprobat proiectul de Lege cu privire la biblioteci.

În cadrul ședinței, ministrul Culturii Monica Babuc a declarat că elaborarea proiectului de Lege cu privire la biblioteci are loc în contextul implementării Programului legislativ de transpunere a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Oficialul a notat că, necesitatea elaborării noii Legi cu privire la biblioteci a rezultat în urma monitorizării procesului de implementare al actualului cadrul legislativ și normativ în vigoare, și vine să conformeze activitatea bibliotecilor reglementărilor internaționale în domeniu, legislației naționale conexe în vigoare și noilor cerințe ale societății informaționale.

În sensul larg, scopul noilor reglementări este de a permite populației să utilizeze în mod eficient și la capacitate maximă toate resursele bibliotecii moderne, în vederea realizării drepturilor democratice și exercității unui rol activ în societate.

Menţionăm faptul că, proiectul este orientat spre reglementarea organizării şi funcţionării bibliotecilor de toate tipurile, adică a celor care sunt organizate în subordinea sau ca parte integrantă a autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi ori instituţii publice şi care funcţionează potrivit regulamentelor proprii, aprobate de aceste autorităţi sau instituţii, precum şi a celor  conduse de fondatorii săi în cazul bibliotecilor private.

Spre deosebire de legea în vigoare, care reglementează sistemul național de biblioteci ca fiind un ansamblu de rețele de biblioteci și centre biblioteconomice, proiectul noii Legi cu privire la biblioteci recunoaște în calitate de element de bază al acestui sistem – biblioteca publică. Astfel, noile prevederi prezintă sistemul național de biblioteci ca fiind ansamblul bibliotecilor publice de diferite tipuri, organizate în rețele după principiul teritorial sau de ramură, care sunt coordonate de biblioteci cu statut de centru biblioteconomic și de Ministerul Culturii.

Un aspect important al acestui proiect de lege este faptul că, acesta propune reglementarea prin lege nu doar a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, dar și a Bibliotecii Naționale pentru Copii “Ion Creangă”, cu identificarea exacta a atribuțiilor de bază ale acestei biblioteci naționale. Prevederi detaliate vin să reglementeze statutul bibliotecilor publice teritoriale și competențele lor. De asemenea, proiectul prevede modul de constituire, cât și de încetare a activității bibliotecilor publice, anunță Serviciul comunicare și relații cu mass-media,
Ministerul Culturii.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus