Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.01.2017

Interconectarea pe electricitate cu România – securitate energetică mai mare pentru Moldova

Interconectarea pe electricitate cu România – securitate energetică mai mare pentru Moldova

Interconexiunea pe domeniul energiei electrice dintre Republica Moldova și România este un proiect viabil și o urgență care ar crește securitatea energetică moldovenească, ar oferi mai multe alternative consumatorilor moldoveni și ar consolida integrarea sistemul energetic moldovenesc, via cel românesc, în sistemul energetic european. Concluzia aparține studiului elaborat de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup, și Expert-Forum, România, cu suportul financiar al Ambasadei Olandei la București, lansat astăzi, în cadrul unui eveniment public.

În condițiile în circa 78.7 % din energia electrică din Republica Moldova este importată, iar sectorul este vulnerabil din cauza corupției, abuzurilor și dependenței de furnizori nesiguri precum și a liberalizării nefinalizate a sectorului, interconectarea cu România va asigura diversificarea surselor de energie. Aceasta va forța toți participanții pe piață să concureze unii cu ceilalți, oferind o mai mare securitate energetică Republicii Moldova, dar și o mare presiune „din afară” pentru impunerea unor instituții și reguli de piață corecte, transparență mai mare și reglementări esențiale pentru reducerea corupției și vulnerabilităților din sector.


Odată cu semnarea Memorandumul dintre Guvernul României și Republicii Moldova în 2014 și aprobarea strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2030, discuțiile pe marginea interconectărilor au avansat esențial devenind o prioritatea asumată politic, care se bucură de susținere din partea instituțiile financiare internaționale și europene, care au finanțat, începând cu 2011, primele studii de fezabilitate pe interconectările în domeniul electricității (BERD, World Bank).

La modul practic, interconectările posibile între România și Republica Moldova se pot face pe 3 direcții: Nord, Centru și Sud, pe baza a 3 scenarii: 1. Interconexiunea Nord sau LEA Suceava-Bălți (cost – circa 132-140 mil. Euro) – 200 MW, 2. Interconexiunea Centru sau LEA Iași – Ungheni – Străşeni (cost preliminar - 257 mil. Euro, dintre care 120 mil în România și 137 mil în Moldova) – 200 MW și 3. Interconexiunea Sud sau Isaccea (Smârdan)-Vulcănești-Chișinău (costuri – estimate inițial la circa 140 mil. Euro, acum la cca 194 mil Euro, toată suma în Moldova) – 600 MW. Interesul față de fiecare dintre cele trei interconexiuni a variat, iar în prezent accentul major este pus pe interconectarea Sud (linia de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești-Chișinău, cu o stație back-to-back la Vulcănești), acesta fiind pe lista de priorități a UE, cu sprijinul BERD, dar și al României (Transelectrica).

Potrivit autorilor, fezabilitatea construcției interconectărilor pe energie electrică trebuie privită foarte pragmatic, atât pentru constrângerile financiare pentru proiecte regionale din partea UE sau a României, dar și din motiv că sectorul energiei în Republica Moldova și mai ales proiectele de interconectare pot fi privite de partenerii internaționali ca prioritate la pachet cu Ucraina, pentru diversificarea surselor și rutelor către ambele țări. Astfel, șansa interconectării pe energie electrică este că proiectul ar putea atrage investiții sau credite private. Însă este nevoie ca finanțatorii și investitorii să aibă încredere în regulile jocului și în instituțiile din Republica Moldova.

Pentru ca aceste investiții să devină realitate, autorii studiului propun, o serie de recomandări către:

Republica Moldova

Introducerea unui nou mecanism transparent de licitații pentru achiziționarea de energie electrică angro de către furnizorii la tarife reglementate şi operatorii de reţea (cu criterii stricte de selectare, deschidere a ofertelor, transparență etc.);
Urgentarea finalizării, adoptării și apoi aplicării proiectului de lege destinat consolidării reglementatorului din sectorul energetic;
Întărirea capacităţii instituţionale şi independenţei ANRE;
Interzicerea prin prevederi legale a intermediarilor cu acționariat “offshore”;
Negocierea și semnarea unui acord cu Ucraina privind infrastructura din domeniul energetic moldovenesc (inclusiv liniile de electricitate);
Sporirea transparenței activității grupului de lucru pe energie din Comisia interguvernamentală mixte moldo-română;
Dezvoltarea instituţională necesară pieţei angro de energie electrică și a Regulilor Pieţei de energie electrică şi de gaze naturale;
Stabilirea şi legiferarea mecanismului comercial de asigurare a recuperării investiţiilor în infrastructura energetică cu rol de creştere a siguranţei în aprovizionarea cu energie.

România

Coordonarea asistenței rambursabile cu condiționalitățile UE;
Sincronizarea investițiilor în România și Examinarea posibilității creării unei filiale a S.A. Operator al Pieței  de Energie Electrică (OPCOM).

Uniunea Europeană

 Condiționarea sprijinului bugetar direct (de circa 50 milioane Euro);
Realizarea unei evaluări și comunicări publice periodice despre stadiul reformelor din energie;
Coordonarea tehnică transparentă între instituțiile financiare europene (BERD) și cele internaționale (Banca Mondială);
Reevaluarea, împreună cu Comunitatea Energetică, proiectelor de interconectare dintre România și Republica Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus