Trimite e-mail | Printeaza
Social
20.12.2016

Stela Grigoraș: Reforma sistemului de pensii este colacul de salvare al unui sistem care se află în prag de colaps

Stela Grigoraș:  Reforma sistemului de pensii este colacul de salvare al unui sistem care se află în prag de colaps

Astăzi, 20 decembrie curent, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a susținut o conferință de presă  unde a explicat în detalii reforma sistemului de pensii.

Noua lege prevede modificarea sistemului de pensii actual printr-un set de acțiuni legislative și normative, care vor asigura un sistem de pensii echitabil, stabil financiar și vor garanta un trai decent pentru fiecare beneficiar de pensii.

„Reforma sistemului de pensii este colacul de salvare al unui sistem care se află în prag de colaps, iar acum, mai mult ca niciodată, avem susținerea Guvernului, societății civile, partenerilor de dezvoltare pentru a preveni ruinarea lui. Cetățenii Republicii Moldova vor avea o viață mai bună și un trai decent la bătrânețe, o pensie bazată pe echitate și stabilitate financiară. Noua reformă va întoarce încrederea oamenilor în sistemul de pensii și în instituțiile statului”, a declarat ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș.

Stela Grigoraș  a explicat că noua reformă vine să simplifice metoda de calcul a pensiilor și să asigure principiul contributivității, conform căruia dreptul la pensie este egal cu contribuțiile făcute. Noua formulă de calcul este una simplă și transparentă, iar datorită unui calculator online, fiecare din contribuabili își vor calcula propria pensie.

Unificarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbați (63 de ani) și egalarea stagiului de cotizare (34 de ani) este un pas important și vine ca un răspuns al Guvernului la amendamentele făcute de un grup de deputați, cât și la recomandările Comitetului ONU privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul muncii și securităţii sociale.

Totodată, în Recomandarea nr R (87) 5 a Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la crearea prestațiilor pentru limită de vârstă și de invaliditate general disponibile cu privire la vârsta de pensionare se menționează: ”Vârsta de pensionare prevăzută de legislația națională ar trebui să fie aceeași pentru toate persoanele interesate, indiferent de sistemul de securitate socială căreia îi aparțin, fie că este vorba de sistem contributiv sau necontributiv, fără a aduce atingere eventualelor excepții justificate de anumite condiții de viață și de muncă”.

Proiectul de lege prevede și valorizarea venitului asigurat. Aceasta înseamnă ajustarea venitului asigurat obținut în trecut pentru a lua în considerare schimbarea valorii banilor în timp.  Se vor aplica coeficienții de valorizare care reprezintă creșterea salariului lunar pe țară în perioada de la anul ,,x” până la anul precedent anului realizării dreptului la pensie. La valorizarea pensiilor se va lua în calcul perioada în care veniturile asigurate au fost obținute și cea când pensia este stabilită.

Legea prevede și noi perioade necontributive pentru părintele care a îngrijit un copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani, persoana care a fost rezident(ă) în învățământul postuniversitar obligatoriu și persoanele care au activat în funcţia de judecător și procuror de până la 31 decembrie 2005.

O altă modificare ține de modalitatea de stabilire a pensiei minime în raport cu venitul lunar minim garantat. După formula nouă vom avea aceiași mărime a pensiei minime atât pentru cei angajați în economia națională,  cât și  pentru cei din agricultură. Actualmente mărimea minimă a pensiei pentru lucrătorii din agricultură constituie  844,71 lei, iar pentru lucrătorii din economia națională  948,84 lei.

La fel, au fost efectuate schimbări ce țin de calcularea pensiei de urmaș. Dacă anterior  mărimea pensiei de urmaş se calcula, în funcţie de numărul  urmaşilor (pentru un singur urmaş 50%; pentru 2 urmaşi  75%; pentru 3 şi mai mulţi urmaşi - 100%), după 1 ianuarie 2017 cuantumul pensiei de urmaș se va calcula în mărime de 50% pentru fiecare urmaș.

O prevedere importantă se referă la reexaminarea pensiilor. Pensionarii, care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă vor putea solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată este mai mare ca pensia aflată în plată.

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2017, pensiile angajaților structurilor de forță vor fi stabilite și achitate de către o singură instituție (în loc de 6) și anume de Casa Națională de Asigurări Sociale.

 Odată ce va intra în vigoare, proiectele de legi privind reformarea sistemului de pensii vor stabili o transparență și eficiență în utilizarea banilor publici, anunță un comunicat al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus