Trimite e-mail | Printeaza
Economie
20.10.2016

Banca Națională a Moldovei a blocat un grup de acționari ai BC „Moldinconbank” S.A. care activează concertat

Banca Națională a Moldovei a blocat un grup de acționari ai BC „Moldinconbank” S.A. care activează concertat

În cadrul politicii de evaluare și transparentizare a acționariatului băncilor licențiate, Banca Naționala a Moldovei (BNM) a constatat, prin decizia din 20 octombrie 2016, că un grup de persoane acționează concertat în raport cu BC „Moldinconbank” S.A., prin achiziționarea anterioară și deținerea unei cote substanțiale în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, încălcând astfel prevederile Legii instituțiilor financiare.

Ca urmare, exercițiul unor drepturi ale acestor acționari, și anume al dreptului  de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori a băncii, al dreptului de a primi dividende, a fost suspendat de drept din data de 20 octombrie 2016.

Ținând cont de suspendarea dreptului de vot al acționarilor care dețin împreună peste 50% din acțiunile băncii, în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor, BNM instituie începând cu 20 octombrie 2016 un regim de intervenție timpurie în vederea asigurării unei conduceri sănătoase și prudente a activității băncii în perioada de soluționare a deficiențelor identificate în structura de proprietate a acesteia.

Potrivit BNM, mandatele unor membri ai organelor de conducere a BC „Moldindconbank” S.A. încetează din data de 20 octombrie 2016. BNM a desemnat un administrator temporar  și urmează să desemneze în funcțiile de membri temporari ai organelor de conducere a băncii experți internaționali și locali cu o bogată experiență în domeniu, care au fost identificați deja și care urmează să asigure o administrare diligentă și eficientă a băncii pe această perioadă.

BC „Moldindconbank” S.A. va continua să activeze în regim normal și va presta în continuare toate serviciile. Decizia BNM se referă exclusiv la raporturile din cadrul structurii acţionariatului BC „Moldindconbank” S.A. şi se înscrie în agenda de reforme a BNM, care include măsuri de transparentizare și consolidare a sectorului bancar. Măsuri similare referitoare la acționari au fost întreprinse anterior la BC „Moldova-Agroindbank”, ce au dus la excluderea din rândul acționarilor a unui grup de persoane care activau concertat cu încălcarea legislației în vigoare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus