Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.04.2016

Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, cere urgentarea punerii în aplicare a TARIM-ului

Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, cere urgentarea punerii în aplicare a TARIM-ului

Astăzi, 8 aprilie, Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vabie,  a convocat o ședință cu participarea membrilor grupului de lucru implicați în  modificarea cadrului normativ şi modernizării TARIM.

În cadrul şedinţei Directorul General al Serviciului Vamal a subliniat importanța TARIM-ului și beneficiile caracterului obligatoriu al acestuia pentru mediul de afaceri și angajații vamali. Concomitent, Dl Vrabie a reiterat faptul, că este necesar de antrenat toate eforturile pentru a primi în termeni restrînși un rezultat și anume posibilitatea de punere în aplicare a acestui instrument.

Totodată, Directorul General al Serviciului Vamal a menționat, că dezvoltarea bazei de date TARIM va avea mai multe beneficii printre care și reducerea riscului de interpretare eronată sau subiectivă a legislației, atît din partea agenților economici, brokerilor vamali cît și din partea colaboratorilor vamali, accelerarea procesului de vămuire, asigurarea previzibilității și transparenței în procesul de vămuire, astfel încît toți participanții la comerțul exterior vor cunoaște din timp despre plățile și actele permisive necesare la import/export. Concomitent TARIM-ul este un pas mai aproape de ajustarea legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Baza de date TARIM va fi integrată în Sistemul Informațional Integrat Vamal ASYCUDA World și va avea un caracter obligatoriu, va fi accesibilă tuturor părților interesate (persoane juridice/fizice, brokeri vamali, autorități publice ș.a.), fiind publicat pe pagina web a Serviciului Vamal. Nu mai puțin important este și faptul, că TARIM-ul va stabili un mecanism clar şi transparent pe întreg teritoriul vamal cu privire la aplicarea taxelor vamale, precum și prezentarea actelor permisive necesare în cadrul procesului de vămuire a mărfurilor. Acesta, va ameliora climatul de afaceri şi va elimina interpretarea eronată a reglementărilor tarifare și de politică economică.

În cadrul ședinței, părţile au raportat despre realizările grupului de lucru la etapa actuală şi dificultăţile întâmpinate.

A fost luată decizia ca, fiecare parte, în măsura posibilităţilor, să urgenteze activităţile care ii revin în vederea  accelerării punerii în aplicare a TARIM-ului şi plasarea pe pagina oficială pentru a permite accesarea acestuia de către părţile interesate. Membrii grupului de lucru urmează să se întrunească într-o nouă şedinţă pentru a concretiza aspecte ce ţin de unele poziţii tarifare.

De menționat, că pînă la etapa actuală au fost desfășurate 12 ședințe cu participarea membrilor grupului de lucru. În cadrul ședințelor, au participat și reprezentanții din cadrul  Business Regulatory, Investment, and Trade Environment Program (BRITE).
În cadrul ședințelor  au fost stabilite 27 de liste a mărfurilor pentru care sunt prevăzute reglementări netarifare şi măsuri de politică economică aplicabile. Aceste liste au fost remise pentru prima dată instituțiilor de profil în luna august 2015, pentru avizarea și completare după caz , de către Serviciul Vamal, dar 3 autorități încă nu au răspuns la demersuri.

În final actualizarea TARIM-ului, se va efectua de către Comisia interdepartamentală instituită de Guvernul Republicii Moldova. Coordonatorul Comisie va fi Serviciul Vamal.

În prezent, Conform HG nr. 501 din 14.08.2009 ,,Cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova”, TARIM reprezentă o bază de date în care se regăsesc măsuri tarifare şi netarifare aplicabile mărfurilor importate/exportate pe/din teritoriul vamal al RM și are un caracter consultativ, anunță un comunicat al Serviciului Vamal.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus