Trimite e-mail | Printeaza
Economie
18.02.2016

Un nou îndrumar privind implementarea unui proiect de modernizare și reabilitare a sistemului de iluminat public a fost prezentat în cadrul AEE

Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE) a organizat Atelierului de lucru cu tematica: ”Situația, tendințele și oportunitățile de dezvoltare a Sistemului de Iluminat Public în Republica Moldova”, susținut de experți locali. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, sectorului privat, mediului academic și societății civile.
 
La deschiderea evenimentului, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Mihai Stratan, a salutat interesul sporit al participanților, îndemnând la discuții active în cadrul atelierului de lucru.
 
Principalul subiect de discuție a vizat situația curentă privind sistemele de iluminat public. Cu informații în acest sens a venit șeful Serviciului de Monitorizare a Eficienție Energetice și Utilizării Surselor de Energie Regenerabilă din cadrul AEE,  Ion Cozma ,care a prezentat situația actuală a sistemelor de iluminat public, ce a inclus lungimea proțiunilor și cheiurilor de străzi iluminate și gradul de acoperire a străzilor iluminate. La fel, a fost prezentat și consumul de energie electrică a iluminatului public în perioada anilor 2006-2013.
 
În context, Alexandru Gabriel Tolomey, expert tehnic și consultant al Agenției pentru Eficiență Energetică pe probleme de dezvoltare durabilă, a prezentat ghidul privind implementarea unui proiect de modernizare și reabilitare a sistemului de iluminat public. Documentul prezintă primul pas spre realizarea corectă a lucrărilor ce țin de iluminatul public, precum și un set de îndrumări cu privire la identificarea corectă a posibilităților, mijloacelor, echipamentelor și tehnologiilor, care ar duce la realizarea sau modernizarea sistemelor de iluminat public existente, în vederea creșterii eficienței energetice a acestora.
 
Directorul adjunct al Agenției pentru Eficiență Energetică, Denis Tumuruc, a prezentat instrumentele de finanțare a proiectelor de modernizare și reabilitare a sistemelor de iluminat public. Aici au fost prezentate oportunitățile de atragere a finanțărilor, dintre care programe de finanțare din bugetul de stat, apeluri de propuneri de proiecte anunțate de către instituțiile financiare active în domeniul EE și SER și apeluri de propuneri de proiecte, inclusiv demonstrative, anunțate  și finanțate de către partenerii de dezvoltare și donatorii din domeniu. La fel a fost prezentate și provocările cheie și barierele aferente implementării proiectelor sistemelor de iluminat public prin EPC.
 
Potrivit Ministerului Economiei, au fost stabilite câteva priorități ce urmează a fi întreprinse pentru îmbunătățirea proiectelor SIP, prentre care: necesitatea stabilirii unor linii directoare privind implementarea unui proiect de reabilitare/ modernizare a sistemului de iluminat public cu aplicarea standardelor internaționale în materie de cerințe față de un sistem de iluminat; analiza oportunității aprobării unor reglementări tehnice (regulamente, hotărâri de Guvern) în vederea impunerii unor condiții și criterii dure față de inițiativele de modernizare/ reabilitare a SIP; necesarul școlarizării actorilor din sectorul public, de consultanță, etc. cu privire la instrumentele financiare și oportunitățile a fi utilizate pentru finanțarea proiectelor SIP (cu accent pe conceptul ESCo/ EPC) și nu în ultimul rând, necesarul implementării unor proiecte pilot după modelul ESCO/ EPC, dar și imperativul comunicării, în special către managerii APL, despre modul de edificare a unui sistem de iluminat public modern, sustenabil și eficient energetic.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus