Trimite e-mail | Printeaza
Economie
22.01.2016

Experții Băncii Mondiale propun evaluarea instituțiilor publice în funcție de deschiderea față de mediul de afaceri

Experții Băncii Mondiale propun evaluarea instituțiilor publice în funcție de deschiderea față de mediul de afaceri

Zece autorități publice vor fi evaluate, anual, pentru a identifica gradul de deschidere față de mediul de afaceri din țară. Metodologia de evaluare a performanței, elaborată cu susținerea Proiectului Ameliorarea Competitivității II (PAC II) și a Ministerului Economiei stabilește un mecanism unitar și 21 de indicatori pentru evaluarea performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător. Indicatorii au fost grupați în 5 categorii ce vor măsura: impactul politicilor de reformă a cadrului de reglementare a activității; de întreprinzător; schimbările calitative a proceselor de reglementare; calitatea controalelor; transparența reglementării; percepția reglementării și proceselor de reglementare de către întreprinderile care activează în Republica Moldova.
 
Documentul a fost prezentat în cadrul sedinței Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător. Principalele obiective ale metodologiei sunt: stabilirea unui set de indicatori critici pentru evaluarea performanței autorităților publice în procesul de executare a funcțiilor de reglementare; reducerea poverii administrative și costurilor asociate reglementării asupra întreprinderilor; elaborarea recomandărilor și îmbunătăţirea performanţei autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător.
 
Evaluarea performanței se va efectua, anual, începând cu 2016 și va cuprinde un număr de 10 autorități publice precum: Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor etc. Aceste autorități au cel mai mare impact asupra mediului de afaceri din Republica Moldova, iar selectarea acestora s-a axat în special pe următorii factori: gradul de implicare în procesul de emitere a actelor permisive; numărul de acte permisive aflate în competența autorității publice; numărul de întreprinderi vizate de reglementarea autorității, existența competențelor în domeniul efectuării controalelor.  Indirect va fi evaluată și activitatea ministerelor responsabile de elaborarea politicilor în domeniile ce ține de competența autorităților supuse evaluării performanței.
 
În baza rezultatelor evaluării va fi elaborat clasamentul autorităților publice și se va monitoriza progresul anual. Rezultatele evaluărilor vor fi făcute publice.
 
Potrivit directorului executiv al Unității de implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității II, Aureliu Casian, aplicarea metodologiei va responsabiliza funcționarii care interacționează direct cu agenții economici, pe de o parte, iar pe de altă parte, va contribui la monitorizarea și implementarea reformelor cu impact direct asupra mediului de afaceri, creșterea eficienței reglementării și reducerea poverii regulatorii pentru întreprinzători.

Metodologia a fost elaborată de către compania Jacobs, Cordoba & Associates, lider internațional în expertiza privind reforma cadrului de reglementare a activității de întreprinzător și reglementarea inteligentă, în cadrul activităților Proiectului Ameliorarea Competitivității II. Progresul anual privind deschiderea autorităților de reglementare față de mediul de afaceri va fi monitorizat de către un grup de lucru compus din reprezentanți ai Cancelariei de stat, Secretariatului Evaluării Impactului de Regimentare și a mediului de afaceri – Confederația Patronatelor și Camera de Comerț și Industrie.

Cu un buget total de 45 milioane de dolari SUA, PAC II  va fi implementat în perioada 2015-2019.Proiectul își propune să îmbunătățească mediul de afaceri prin susținerea Guvernului în implementarea strategiilor orientate spre crearea unui mediu de afaceri favorabil, reducerea constrângerilor și costurilor pentru gestionarea afacerii. Totodată, proiectul va contribui la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) prin facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung, fortificarea capacităţilor instituţionale ale ODIMM şi MIEPO, oferirea de granturi agenților economici privați pentru servicii de consultanţă, care să contribuie la sporirea competitivității de export, etc.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus