Trimite e-mail | Printeaza
Economie
09.12.2015

SFS lansează astăzi un nou serviciu electronic

SFS lansează astăzi un nou serviciu electronic

Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova, cu suportul Î.S.”Fiscservinform”, a asigurat eficientizarea procesului de depunere a cererilor privind  înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A. şi a cererilor de înregistrare a subdiviziunilor, prin lansarea unui nou serviciu electronic fiscal - „e-Cerere”. Acesta reprezintă o metodă rapidă şi comodă de creare, semnare şi prezentare a solicitărilor de înregistrare menţionate către oficiul fiscal. Noua funcţionalitate este deja integrată pe pagina web servicii.fisc.md.   

Dacă până acum contribuabilii erau nevoiţi să se deplaseze la Inspectoratul Fiscal, cel puțin de două ori, pentru a depune cererile vizate pe suport de hârtie, apoi ridicarea certificatului, utilizând SIA „e-Cerere”, acum o pot face on-line direct din oficiul companiei. Instrumentul este disponibil pe portalul serviciilor electronice fiscale şi oportunitatea de utilizare le este oferită tuturor contribuabililor care dispun de semnătură electronică, eliberată de unul dintre centrele de certificare acreditate în Republica Moldova.

Cu ocazia lansării oficiale a sistemului în exploatare experimentală, şeful Serviciului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, a declarat: ”Politica actuală de administrare fiscală este orientată spre asigurarea comodităţii contribuabililor, minimizarea costurilor activităților de raportare fiscală, soluționarea problemelor de ordin fiscal cu care se confruntă contribuabilii. Toate acestea au drept scop general sporirea încrederii publicului în procesul de gestiune fiscală şi, pe această cale,  sporirea nivelului de civism fiscal în societatea noastră.

Sistemul ”e-Cerere” răspunde cerințelor actuale ale mediului de afaceri privind optimizarea comunicării cu autoritatea fiscală, fiind un instrument ce înlocuieşte procedura tradiţională de depunere a cererilor cu un mecanism modern, bazat pe tehnologiile informaţionale.”

La prima etapă, acest serviciu pune la dispoziţia utilizatorilor două module - „Înregistrarea on-line a plătitorilor T.V.A.” şi „Gestionarea on-line a subdiviziunilor” -,  cu ajutorul cărora este posibilă înregistrarea/anularea on-line atât ca plătitor de T.V.A, cât şi a subdiviziunilor agentului economic.

Detalii privind funcționalitățile şi modul de utilizare eficientă a respectivelor soluţii au fost expuse de către Administratorul Î.S. „Fiscservinform”, Vitalie Coceban, care a mai specificat că sunt în proces de dezvoltare alte trei instrumente, ce fac parte din soluția dată şi  au menirea de a facilita suplimentar interacțiunea în perspectivă a contribuabililor cu SFS în domeniile:
•    „Înregistrarea persoanelor licențiate”;
•    „Înregistrarea ca plătitor de accize”;
•    „Cererea de eliberare a certificatului de rezidență sau a formelor de atestare a impozitului pe venit achitate către nerezidenți în Republica Moldova”.

Serviciul „e-Cerere” este elaborat ca o platforma multi-modulară, care simplifică procedura de înregistrare, modificare și  anulare a certificatelor privind înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A. şi a certificatelor de înregistrare a subdiviziunilor, având în vedere că permite evidența şi prelucrarea electronică a cererilor depuse de contribuabili și eliberarea on-line a certificatelor de către SFS.

De asemenea, la conferință s-a comunicat despre disponibilitatea unei noi rubrici din cadrul portalului fisc.md - „Anticamera on-line” -, lansată pentru a oferi posibilitatea persoanelor fizice şi juridice să discute direct, în mod on-line, cu conducerea SFS, pe diverse subiecte de interes comun, anunță Serviciul de presă al IFPS.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus