Trimite e-mail | Printeaza
Sanatate
24.11.2015

În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege menit să asigure dreptul pacienților oncologici de a-și alege instituția medicală pentru tratament

În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege menit să asigure dreptul pacienților oncologici de a-și alege instituția medicală pentru tratament

În Biroul Permanent al Parlamentului a fost înregistrat un proiect de lege prin care se propune ca serviciile medicale de profilaxie, diagnostic, tratament şi supraveghere în domeniul oncologic să fie prestate nu doar de către instituţiile medico-sanitare publice, ci şi de cele private. Inițiativa legislativă aparține  unui grup de deputați, printre care spicherul Parlamentului Andrian Candu, Președintele Comisiei Parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie Oxana Domenti, membru al Comisiei, Boris Golovin, etc.   Autorii proiectului accentuează că modificările legislative propuse vor oferi pacienților dreptul de a-și alege instituția medico-sanitară pentru tratament în țara noastră.  

Deputaţii argumentează că, în condiţiile supravegherii stricte şi a controlului din partea organelor abilitate  de stat, abolirea restricţiilor existente pentru instituţiile medicale private de a presta servicii medicale în domeniul oncologic va genera mai multe beneficii, printre care:
•    Dezvoltarea mai accelerată a infrastructurii şi condiţiilor necesare pentru prestarea serviciilor medicale din spectrul dat, prin realizarea de către agenţii economici  privaţi a investiţiilor costisitoare necesare şi, respectiv, asigurarea accesului mai facil la tehnologii performante şi condiţii mai bune de tratament pentru pacienți;
•    Crearea  în ţară a unor alternative reale pentru pacienţi  de a selecta instituţia medicală şi medicii în tratamentul maladiilor oncologice (drept prevăzut şi garantat de legislaţie) şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
•    Diminuarea fluxului de pacienţi oncologici din ţara noastră, care apelează pentru tratament la instituţii medicale din străinătate şi reducerea poverii  financiare  ale acestora prin oferirea unor oportunităţi  mai puţin costisitoare în Republica Moldova;
•    Sporirea  fluxului de pacienţi străini  care ar  alege  instituţiile medicale private din Republica Moldova pentru  servicii de tratament oncologic, graţie unor potenţiale oferte, prestate la standarde internaţionale dar  la preţuri mai accesibile;
•     Sporirea calităţii serviciilor medicale din spectrul dat şi în sectorul public datorită concurenţei din partea sectorului privat;
•    Crearea locurilor de muncă noi;
•     Sporirea contribuțiilor la bugetul public din contul activităţii  instituțiilor medico-sanitare  private, etc.

Legislatorii menţionează că, reieşind din experienţa  internaţională, practica tratării bolilor de  cancer de către sectorul privat este una pozitivă atît în țările cu economii puternice (SUA, Izrail, Marea Britanie, Germania, Austria,Franța), cît  și în țările cu economii în dezvoltare. Iar Republica Moldova are deja o  anumită experienţă  privind   implicarea în domeniul sănătăţii a sectorului privat, care s-a dovedit capabil să presteze servicii medicale performante, calitative şi conforme standardelor de tratament naţionale şi internaţionale,  solicitate de către pacienţi din ţară şi din străinătate.

Modificarea propusă de Comisia Parlamentară de profil va armoniza prevederile legislației naționale şi va exclude contradicţiile existente din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi Legea ocrotirii sănătăţii. Proiectul de lege propus are la bază Art. 36, al. (1) din Constituția RM prevede că „Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.”

De notat că anterior, membrii Comisiei Parlamentare  au întreprins și alte  acțiuni pentru consolidarea serviciului oncologic din Republica Moldova. Printre acestea se numără și  apelul public al deputaților către donatori pentru susținerea eforturilor statului în vederea modernizării serviciului oncologic. Drept urmare, anumiți donatori, printre care și Romania și-au anunțat deja disponibilitatea de a contribui la realizarea acestui proiect, potrivit Comisiei Parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus