Trimite e-mail | Printeaza
Economie
26.10.2015

Posibilitatea contribuabililor de a depune dări de seamă fiscale/declarații în orice organ fiscal

Posibilitatea contribuabililor de a depune dări de seamă fiscale/declarații în orice organ fiscal

În scopul optimizării administrării fiscale și creșterea gradului de încredere a contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat informează despre posibilitatea depunerii dărilor de seamă fiscale/declarații la orice organ fiscal indiferent de raza de deservire.

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale vor recepționa dările de seamă fiscale/declarații de la persoane fizice și juridice indiferent de adresa juridică a persoanelor juridice și adresa de domiciliu/reședință a persoanelor fizice. În acest sens, contribuabilii persoane fizice, persoane fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoane juridice pot depune dările de seamă fiscale/declarații în orice organ fiscal, indiferent de raza de deservire în care se află persoana juridica sau domiciliul/reședința persoanei fizice.

La recepționarea dărilor de seamă fiscale/declarații, organul fiscal, în mod obligatoriu, va verifica modul completării acestora de către contribuabili.
 
După procesarea dărilor de seamă fiscale în sistemul informațional al SFS, fiecare organ fiscal teritorial va identifica în Sistemul informațional al SFS ,,Intrarea Autorizată” lista contribuabililor care nu au prezentat dările de seamă, au prezentat cu întârziere sau cu informații neautentice, în raza cărui este înregistrată persoana juridică sau domiciliul/reședința persoanelor fizice.
 
În cazul constatării încălcărilor fiscale la prezentarea dărilor de seamă, în cadrul controlului fiscal cameral, organul fiscal cu raza de deservire teritorială în care se deservește contribuabilul, persoană juridică, va întocmi actul de control fiscal, cu respectarea cerințelor prevăzute de Codul fiscal. Pentru încălcările fiscale admise, contribuabilul va fi sancționat conform prevederilor Codului fiscal. Decizia asupra cazului de încălcare a legislației o va adopta organul fiscal în a cărui rază se deservește contribuabilul respectiv, ori în alt loc, stabilit de organul fiscal conform prevederilor art. 245 alin. (1) al Codului fiscal.
 
Cu privire la persoanele fizice, în cazuri oportune actul de control și decizia se vor emite la organul fiscal unde a fost depusă darea de seamă/declarația fiscală. După adoptarea actelor de control și a deciziilor și intrarea lor în vigoare, acestea se vor expedia la organele fiscale unde persoana fizică își are viza de reședință pentru evidență.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus