Trimite e-mail | Printeaza
Economie
23.10.2015

Comitetul de Asociere RM-UE s-a reunit la Chișinău

Comitetul de Asociere RM-UE s-a reunit la Chișinău

Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE reunit în configurația Comerț, a avut loc, astăzi la Chișinău. Scopul evenimentului a fost evaluarea procesului de implementare a Acordului de Asociere/DCFTA pe parcursul unui an.
 
În cadrul reuniunii au participat reprezentanți ai instituțiilor publice naționale și membri ai delegației Comisiei Europene. Evenimentul a fost prezidat de viceministrul Economiei, Octavian Calmîc, din partea Republicii Moldova și de Luc Devigne, Șef de Unitate în cadrul Direcției Generale pentru Comerț a Comisiei Europene.
 
Agenda ședinței a inclus un șir de subiecte ce vizează comerțul exterior al RM, în special evoluția schimburilor comerciale cu partenerii europeni și valorificarea cotelor, armonizarea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar în ceea ce priveşte dreptul de proprietate intelectuală, achiziții publice, comerţul cu servicii, infrastructura calității și supravegherea pieții, aspectele energetice legate de comerţ, precum și concurenţa.
 
Partea UE a salutat progresele înregistrate în domeniile prioritare, ce derivă din angajamentele asumate în cadrul DCFTA. Printre acestea sunt progresele atestate la capitolul bariere tehnice în calea comerțului, elaborarea și aprobarea de Guvern a proiectului legii pe supravegherea pieței, siguranța generală a produselor, drepturile consumatorilor și a unui șir proiecte de acte normative în domeniulsupravegherii pieței și infrastructurii calității. De asemenea, adoptarea standardelor derulează conform Programului de Standardizare națională pentru anul 2015. Astfel pînă la sfîrșitul trimestrului III au fost adoptate 2492 standarde europene și internaționale. În sectorul energetic și cel al achizițiilor publice, la o etapă avansată au fost promovate Legea privind achizițiile publice și Legea privind energia electrică.
 
Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, a fost trecută în revistă evoluția comerțului exterior pentru anul 2014-2015. Astfel,  în ianuarie-august 2015 exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene au constituit 61,9 % atestîndu-se o  majorare în comparație cu anii precedenți cînd s-au înregistrat 52%, la importuri se atestă o descreștere ușoară și constituie 49,1%. În termeni cantitativi se înregistrează majorări  de exporturi ale produselor agricole de peste 30 %. Totodată, autoritățile RM s-au angajat să continue reformele în domeniul sanitar și fitosanitar întru realizarea recomandărilor Comisiei Europene, pentru a obține dreptul de a exporta produse de origine animalieră, care vor influența asupra majorării exportului în UE cu 16%.
 
În final, viceministrul Economiei, Octavian CALMÎC a mulțumit părții europene pentru participare și sprijinul financiar acordat, care a constituit un factor major în promovarea cu succes a agendei de reforme. Totodată, a menționat că recomandările și propunerile înaintate vor servi drept suport în implementarea DCFTA.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus