Trimite e-mail | Printeaza
Social
30.09.2015

Cooperarea în domeniile educației, cercetării științifice și culturii între România și Republica Moldova, continuată prin trei acorduri

Cooperarea în domeniile educației, cercetării științifice și culturii între România și Republica Moldova, continuată prin trei acorduri

Guvernul României a aprobat, astăzi, trei Memorandumuri de cooperare între România și Republica Moldova, documente prin care va fi continuată colaborarea între cele două state în domeniile educației, cercetării științifice și culturii.

Primul dintre acestea are în vedere un protocol de colaborare între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Moldova pentru anii de învățământ 2015-2018. Potrivit acestui document, România va acorda, anual, 950 de locuri de studii în învățământul preuniversitar de stat tinerilor din Republica Moldova, astfel:

* 750 de locuri cu bursă și fără plată taxelor de școlarizare pentru absolvenții ciclului gimnazial din Republica Moldova;

* 50 de locuri cu bursă și fără plată taxelor de școlarizare pentru cetățeni ai Republicii Moldova, absolvenți ai clasei a VIII-a din România;

* 150 de locuri fără bursă, dar scutite de plata taxelor de școlarizare, pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să-și continue studiile în România, la propunerea inspectoratelor școlare și care nu se încadrează în niciuna din categoriile menționate mai sus.

În învățământul universitar de stat, România oferă, anual, 1175 de locuri fără plată taxelor de școlarizare, din care:

* 700 de locuri cu bursă pentru studii universitare de licență în cazul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova;

* 300 de locuri cu bursă pentru studii universitare de licență, pentru absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat din România;

* 100 de locuri fără bursă, pentru studii universitare de licență, deținătorilor de diplome de bacalaureat din Republica Moldova;

* 50 de locuri de studii universitare de masterat cu bursă pentru absolvenții de liceu cu diplomă de licență din România sau alt stat membru UE;

* 25 de locuri de studii universitare de doctorat cu bursă și fără plată taxelor de școlarizare pentru absolvenți cu diplomă de licență din România sau alt stat membru UE.

În plus, pentru cetățenii din Republica Moldova absolvenți ai ciclului de licență în România sau în alt stat al Uniunii Europene sunt acordate 25 de locuri de studii de rezidențiat cu bursă și fără plată taxelor de școlarizare.

Statul român mai asigură un program de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar din Republica Moldova prin acordarea a 300 de luni-bursă stagii de formare, dintre care 200 de luni-bursă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și inspectori școlari, iar 100 de luni-bursă pentru cadrele didactice din învățământul universitar. Alte 200 de luni sunt destinate mobilităților studențești, cu prioritate pentru domeniile istorie, științe sociale, studii literare, cultură și artă.

Conform Protocolului de colaborare, Republica Moldova va acorda tinerilor din România:

* 100 de locuri de studii cu bursă și fără plată taxelor de școlarizare pentru studii superioare de licență;

* 50 de locuri de studii cu bursă și fără plată taxelor de școlarizare pentru studii de masterat;

* 50 de locuri de studii cu bursă și fără plată taxelor de școlarizare pentru studii de doctorat;

* 100 de luni-bursă pentru mobilități academice, stagii de practică, stagii de documentare și stagii de formare — specializare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, universitar și de cercetare.

Oferta de studii poate fi suplimentată în funcție de solicitări și în acord cu posibilitățile financiare ale statului primitor.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România mai oferă 25 de burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație română, organizate de universități din România, precum și 1000 de locuri în tabere pentru elevi și studenți, prin Programul de tabere 'ARC', finanțat și organizat de către Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului. În același timp, Republica Moldova pune la dispoziția elevilor români 100 de locuri în taberele școlare.

Protocolul mai prevede sprijinul oferit de România pentru dezvoltarea extensiunilor universitare în Republica Moldova astfel: extensiunea Universității 'Al. I. Cuza' din Iași la Universitatea 'Al. Russo' din Bălți și extensiunea Universității 'Dunărea de Jos' din Galați la Universitatea 'B. P. Hașdeu' din Cahul.

Părțile au convenit ca echivalarea și recunoașterea perioadelor de studii, diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice să se realizeze conform Acordului încheiat în acest sens între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova la 20 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare și normelor europene obligatorii privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Mai mult, colaborarea dintre cele două state va include și:

* Organizarea de programe de formare a cadrelor didactice care predau limba și literatura română, istoria sau alte discipline;

* Constituirea de donații (manuale sau alte materiale didactice);

* Schimburi de publicații și materiale de specialitate;

* Încurajarea relațiilor de colaborare între instituțiile de învățământ și bibliotecile acestora din România și Republica Moldova;

* Dezvoltarea de parteneriate între agențiile de specialitate din subordinea celor două ministere;

* Implementarea unor proiecte comune în cadrul oferit de programele regionale și europene în domeniul educației și formării profesionale.

Anterior Protocolului de colaborare pentru anii de învățământ 2015-2018, ministerele educației din România și Republica Moldova au cooperat în baza unui document similar valabil pentru perioada 2012-2015.

Prin cel de-al doilea Memorandum a fost aprobat, astăzi, un nou Program de cooperare bilaterală în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării. Acordul a fost semnat între Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România și Academia de Științe a Republicii Moldova.

Conform prevederilor Programului, cooperarea bilaterală presupune elaborarea și concretizarea unor proiecte comune de cercetare în domenii convenite de părțile implicate, precum și organizarea și participarea la evenimente științifice sau schimbul de experți.

În vederea implementării, se va constitui o Comisie Mixtă de cooperare științifică și tehnologică, care va decide în următoarele privințe:

* Domeniile prioritare de cooperare științifică și tehnologică;

* Formele de cooperare și durata acestora;

* Regulile de finanțare și bugetul alocat;

* Calendarul competițiilor comune;

* Documentația de participare la competiții;

* Selecția aplicațiilor depuse în cadrul competițiilor comune;

* Lista aplicațiilor cu finanțare comună.

În acest context, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România și Academia de Științe a Republicii Moldova vor lansa periodic anunțuri de participare la competiții științifice comune. La aceste competiții pot participa organizații de cercetare-dezvoltare, instituții de învățământ superior, precum și companii publice și private din România și Republica Moldova. În cazul companiilor private, este necesară respectarea normelor naționale și europene cu privire la acordarea ajutorului de stat.

Competițiile vor fi lansate simultan în România și Republica Moldova și vor fi luate în considerare doar aplicațiile care îndeplinesc simultan condițiile de eligibilitate stabilite de fiecare Parte. Selecția aplicațiilor, efectuată de Comisie, va fi bazată pe media obținută din punctajele celor două evaluări naționale.

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute în temeiul prezentului Program va fi supusă acordurilor internaționale, la care au aderat atât România, cât și Republica Moldova.

Pentru punerea în aplicare a prezentului Program, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare va folosi fonduri din bugetul anual al Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020.

Acest Program continuă colaborarea dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, începută prin semnarea Programului de colaborare bilaterală în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, pentru anii 2008-2014, în cadrul Acordului privind cooperarea economică, industrială și tehnico-științifică, semnat la 16 noiembrie 2005.

În cadrul Programului inițiat în 2008 au fost lansate trei competiții comune pentru depunerea proiectelor și au fost finalizate 45 de proiecte științifice bilaterale. Astfel, în 2015, Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România a decis elaborarea unui nou Program de colaborare între cele două state, care să consolideze și să extindă relațiile de cooperare în toate domeniile științifice.

Cel de-al treilea Memorandum este menit să faciliteze cooperarea culturală între România și Republica Moldova, printr-un Protocol ce prevede:

* Schimbul și diseminarea reciprocă de publicații în limba română;

* Sprijinirea conlucrării în privința bibliotecilor și bibliotecarilor;

* Schimbul de experiență în domeniul conservării, restaurării, investigării științifice a patrimoniului cultural mobil și imobil;

* Promovarea schimbului reciproc de expoziții de fotografie și artă plastică contemporană prin organizarea de tabere de creație, conferințe, seminare și expoziții internaționale pentru artiști din ambele state;

* Încurajarea producțiilor comune în domeniul artelor spectacolului, precum și schimbul de profesioniști din această sferă;

* Cooperarea și schimbul de informații în ceea ce privește creația populară, inclusiv festivalurile internaționale de folclor, încurajând afirmarea artelor tradiționale;

* Cercetarea, protejarea, conservarea și punerea în valoare a bunurilor culturale, prin intermediul muzeelor, galeriilor și altor instituții specializate;

* Crearea și dotarea atelierelor pentru restauratorii de piatră și lemn din cadrul Muzeului Național de Istorie și al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Republica Moldova;

Totodată, documentul sprijină și cooperarea în cadrul programului Uniunii Europene, 'Europa Creativă', desfășurat între departamentele aferente din cadrul Ministerului Culturii din România și Ministerul Culturii din Republica Moldova. De asemenea, cele două state vor susține pregătirea unor evenimente culturale de importanță majoră cu ocazia aniversării centenarului Marii Uniri din 1918.

Biroul de presă al Guvernului României

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus