Trimite e-mail | Printeaza
IT
28.09.2015

ANRCETI lansează invitația de participare la concursul pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în cinci benzi de frecvențe

ANRCETI lansează invitația de participare la concursul pentru acordarea dreptului de  utilizare a frecvenţelor radio disponibile în cinci benzi de frecvențe

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a lansat concursului pentru acordarea a 16 licenţe de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de frecvenţe 800 MHz, e900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz şi 3400 – 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre.

La concurs pot participa persoane juridice, societăți civile/asocieri de persoane juridice din R. Moldova și din străinătate în scopul depunerii de cereri și oferte comune. Persoanele interesate își pot depune dosarele de candidatura și garanția de participare la concurs, până la 13 noiembrie 2015, pe adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare 134, MD – 2012, mun. Chișinău.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină documente de prezentare a situației candidatului, din care să rezulte, printre altele, îndeplinirea obligațiilor față de bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri, dar și faptul că respectivul candidat întrunește condițiile de participare: să poată dovedi o cifră de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani de minimum 10 mil. euro, să nu se afle în procedură de dizolvare voluntară, judiciară sau alte proceduri de insolvenţă, să nu facă parte din grupul altui candidat ș.a. Dosarul de candidatură va conține și oferta inițială care va indica numărul de blocuri de frecvențe pe care candidatul dorește să le achiziționeze în fiecare din categoriile de spectru disponibile. 

La concurs sunt scoase 16 licenţe de utilizare a frecvenţelor radio: o licență pentru frecvențele în banda 800 MHz, câte două licențe - în banda e900 MHz și, respectiv, 2100 MHz, trei licențe - în banda 2600 MHz și opt licențe - în benzile 3400 – 3800 MHz. Licențele vor avea un termen de valabilitate de 15 ani din data eliberării, cu excepția cazurilor în care licența va fi eliberată unui sau altui furnizor care deja deține licență în aceeași bandă de frecvențe. În asemenea cazuri, termenul de valabilitate a licenței eliberate va fi sincronizat cu termenul de expirare a licenței deținute de furnizorul respectiv.

Prețurile de pornire pentru blocurile de frecvențe expuse la concurs sunt stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 316 din 2.06.2015, anunță Serviciul de informare şi comunicare cu mass – media al ANRCETI.

Documentele aferente concursului  pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 800 MHz, e900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz şi 3400 – 3800 MHz sunt disponibile pe pagina web oficială a ANRCETI: www.anrceti.md. 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus