Trimite e-mail | Printeaza
Politic
19.08.2015

Discursul Prim-ministrului Valeriu Streleţ, ţinut la Comrat, 19 august 2015

Discursul Prim-ministrului Valeriu Streleţ, ţinut la Comrat, 19 august 2015

Permiteți-mi, întâi de toate, să-i salut pe Bașcanul Autonomiei găgăuze, doamna Vlah, Președintele Adunării Populare, domnul Constantinov, ambasadorii şi reprezentanţii misiunilor diplomatice și pe toți cei prezenți.
 
La început, aș dori să-mi exprim, în câteva cuvinte, viziunea cu privire la participarea mea la evenimentul de astăzi, în calitate de Prim-ministru al Republicii Moldova, având în vedere faptul că, până în prezent, reprezentanţii puterii oficiale de la Chișinău au evitat să dea curs invitațiilor de acest fel. Dar, în pofida unor îndoieli şi tot felul de sfaturi în privința participării la acest eveniment, astăzi sunt aici, cu dumneavoastră. Scopul meu este să-mi exprim opinia referitor la o serie de subiecte importante și principiale.
 
Data de astăzi este una deloc simplă în istoria Republicii Moldova. Până în prezent, evenimentele din august 1990 sunt percepute destul de contradictoriu și chiar emoțional. La Chișinău și Comrat există diferite puncte de vedere cu privire la evenimentele din acea perioadă și acest lucru este explicabil. Unii cred că evenimentele s-au desfășurat sub steagul luptei pentru libertate și autodeterminare, în timp ce alții le percep ca o acțiune de destrămare a țării, dezbinare și haos.
 
Atunci, în timpul destrămării Uniunii Sovietice, puțini își dădeau seama ce se întâmplă și, mai important, la ce va duce aceasta. Nu a intuit nici Gorbaciov, nici noua putere de la Chișinău, nici locuitorii din sudul Moldovei. Eu am convingerea că a venit timpul să tragem linia, să nu ne învinuim reciproc pentru greșelile din trecut și să construim împreună statul nostru de drept, democratic - Republica Moldova. Statul, în care vom fi toți uniți ca cetățeni ai acestei țări. Ne aflăm cu toții în aceeași barcă, care nu poate merge în mai multe direcții simultan. Noi trebuie să ne învățăm a trăi cu propria minte și să analizăm foarte atent tot felul de sugestii şi sfaturi parvenite din diverse părți. Pe fundalul evenimentelor tragice din țara vecină Ucraina, trebuie să conștientizăm ce riscuri există pentru Republica Moldova și să ne gândim la pace, stabilitate și înțelegere reciprocă la noi în țară.
 
Destul de multe s-au spus și s-au scris despre evenimentele din perioada respectivă. Nu voi intra în detalii istorice. Consider mult mai util să privesc acea perioadă și anii ce au urmat din poziţia unui om de stat, a unui demnitar, care poartă responsabilitate pentru integritatea țării, dezvoltarea economică a acesteia și soluționarea problemelor sociale.
 
În pofida tensiunilor enorme care existau în societate în acea perioadă, eforturile depuse pentru a soluţiona situația creată în jurul Găgăuziei și-au atins rezultatul. Cred că nu voi exagera, spunând că elaborarea și adoptarea Legii cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei, care a stat la baza Autonomiei găgăuze, a devenit un fel de test al maturității Republicii Moldova pentru implementarea și respectarea principiilor și standardelor democratice.
 
În acest sens, aș dori să subliniez un principiu important. În trecutul nostru, dar mai ales în prezent, există mult mai multe lucruri pozitive care ne unesc. În același timp, nu trebuie să uităm momentele dramatice ale istoriei noastre. În acest caz, scopul nostru ar trebui să rezide în a trage concluzii. Este necesar de susținut și dezvoltat tot ce ne servește drept element unificator.
 
Dragi prieteni!
 
Pentru a dezvolta și pentru a avansa cu succes trebuie să privim cu încredere spre viitor. Iar viitorul nostru este comun - în cadrul unui stat suveran și independent - Republica Moldova. Societatea noastră este una polietnică și mulți dintre noi au diferite rădăcini etnice – moldoveneşti, găgăuze, ucrainene, ruse, bulgare și altele. Dar există ceva care ne uneşte - trăim în Republica Moldova și suntem cetățeni ai acestei țări. Unul dintre obiectivele Guvernului este integrarea armonioasă a minorităților naționale în societatea moldovenească, păstrând și respectând, în același timp, cultura, identitatea, tradițiile și limbile acestora.
 
Pentru noi este important ca reprezentanții tuturor grupurilor etnice, care locuiesc în Republica Moldova, să se simtă confortabil. Și această tendinţă trebuie să vină din ambele părți. Statul ar trebui să creeze condiții pentru participarea activă a comunităților etnice în viața publică și politică a țării, iar minoritățile naționale -  să manifeste interes, să se simtă parte a comunității și, ceea ce este foarte important, să cunoască limba de stat. În acest context, salut recenta lansare a unui proiect pentru studierea paralelă a limbii de stat și a celei găgăuze în cadrul Autonomiei. Acest proiect este implementat de organizația neguvernamentală ANTEM. Şi Guvernul intenționează să contribuie în acest sens. Astfel, Ministerul Educației al Republicii Moldova a elaborat propuneri cu privire la includerea în programul de studiu a cursurilor opţionale de studiere a limbii şi istoriei găgăuze.
 
Revenind la aspectul politic, vreau să subliniez faptul că Autonomia găgăuză este o parte integrantă a Republicii Moldova. În acest sens, considerăm că Găgăuzia ar trebui să se implice activ în toate procesele de modernizare europeană, reformare și dezvoltare, care sunt puse în aplicare în întreaga țară.
 
În același timp, Găgăuziei are statut de Autonomie, consacrat în Constituție și Legea din 1994. Statutul juridic special al Găgăuziei este o garanție legală a faptului că, în Republica Moldova, această regiune va avea întotdeauna un loc special. Competențele conferite Găgăuziei, în conformitate cu statutul autonom, trebuie să fie respectate, iar potențialul lor urmează a fi valorificat. Guvernul Republicii Moldova lucrează în această direcție și va analiza în detaliu și va contracara orice abateri de la lege în acest sens.
 
Există păreri că în relațiile dintre Comrat și autoritățile centrale de la Chișinău sunt dificultăți. Eu cred că, în astfel de situații, accentul ar trebui pus nu atât pe problemele existente, cât pe soluționarea acestora. Există suficiente platforme pentru dialog, care nu au fost valorificate pe deplin. Guvernatorul Găgăuziei este membru al Guvernului Republicii Moldova și are posibilităţi suficiente pentru ca opinia Autonomiei să fie auzită și luată în considerare în procesul decizional. Mă bucur că avem o colaborare constructivă și pragmatică cu doamna Irina Vlah.
 
Aș dori să menţionez doar câteva domenii prioritare. Îmbunătățirea infrastructurii, construcția  drumurilor, asigurarea cu apă potabilă de calitate, construcția sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare sunt printre prioritățile noastre şi le vom acorda o atenție sporită. Ar trebui împreună să ajutăm producătorii agricoli să găsească noi piețe de desfacere, prin intermediul proiectelor speciale realizate cu sprijinul financiar al partenerilor noștri din Uniunea Europeană și altor parteneri de dezvoltare. De asemenea, vom promova dezvoltarea regională și turismul în Găgăuzia. Există multe alte oportunități de dezvoltare a regiunii, dar pentru a avea succes. Trebuie să acționăm împreună și să colaborăm în acest sens.
 
Executivul acordă o atenţie deosebită sănătăţii. În Găgăuzia, precum şi în toată țara, se investesc resurse semnificative pentru modernizarea instituțiilor medicale. Este surprinzător faptul că, după asemenea eforturi, locuitorii din regiune încă nu beneficiază de asistență medicală de calitate. Vreau să menţionez că, urmare a vizitei mele recente la Comrat, s-au găsit fondurile necesare pentru finalizarea lucrărilor de reconstrucție a blocului chirurgical al Spitalului regional Comrat. Inclusiv, a fost transferată suma restantă de către Compania Națională de Asigurări în Medicină şi a fost elaborată decizia Guvernului de a aloca suplimentar 800 mii lei din fondul de rezervă al Guvernului. Astfel, în viitorul apropiat, vom asista la încheierea, atât de necesară și așteptată, a proiectului dat, în vederea asigurării cetăţenilor noştri cu servicii medicale moderne şi de calitate înaltă.
 
Dar, ca o abordare generală, vreau să subliniez unul dintre cele mai importante obiective ale Guvernul Republicii Moldova – dezvoltarea regională a Republicii Moldova, inclusiv a Găgăuziei. Considerăm că este important să fie adoptat un program special de dezvoltare a Găgăuziei. În prezent, este în proces de formare Grupul de lucru pentru elaborarea acestui program, cu participarea reprezentanţilor Cancelariei de Stat, ministerelor, Academiei de Științe și a instituţiilor de învăţământ superior. Ne așteptăm la participarea eficientă şi implicarea activă din partea instituţiilor relevante din Găgăuzia.
 
De asemenea, îmi exprim încrederea că, în această toamnă, Parlamentul Republicii Moldova va adopta decizia cu privire la instituirea grupului de lucru pentru cooperarea cu Adunarea Populară a Găgăuziei. Acesta va ajuta la eficientizarea procesului legislativ și la o mai bună integrare a competenţelor Găgăuziei. În această privință, îndemn membrii Adunării Populare a Găgăuziei să înainteze mai activ Parlamentului Republicii Moldova diverse inițiative legislative cu privire la probleme de actualitate ale Autonomie.
 
Un mare om și politic Golda Meir a spus: „Un popor nu-şi poate construi viitorul, dacă a uitat trecutul. Dar să trăim, gândindu-ne mereu doar la trecut, este imposibil. Toată energia, toate abilităţile ar trebui să fie investite în viitor”.  Sunt cuvinte pline de înțelepciune. Și eu am venit la Comrat, ca să vă spun, nu se poate de trăit doar cu gândul la trecut, nu trebuie să ne trăim viaţa cu idei false și mituri. Vă îndemn să întoarcem această filă, să începem a scrie o nouă istorie, istoria de creare si dezvoltare a Găgăuziei. Să construim viitorul împreună!
 
Acum 25 de ani am fost pe punctul unei rupturi. Dar am avut înțelepciunea şi voința de a ne îndepărta de marginea prăpastiei. După câțiva ani, în cadrul câmpului legal, am găsit o soluţie, am adoptat statutul de autonomie a Găgăuziei în componenţa Republicii Moldova. Există politicieni de la Chișinău, care spun: „Multe drepturi s-au conferit”. Există politicieni din Comrat, care cred că „Puţine drepturi s-au dat”. Opinia mea este următoarea. Aceasta este o dispută neproductivă. Nu ar trebui să discutăm despre ea astăzi. Haideţi să începem discuţia despre modul în care putem face mai bună viaţa oamenilor, despre cum să creăm noi locuri de muncă, să majorăm pensiile și salariile, să îmbunătățim situaţia în educație și sănătate, să construim drumuri noi, mai bune, și să le reparăm pe cele vechi, să le asigurăm persoanelor în vârstă o viaţă decentă, iar tinerei generații să-i dăm o șansă pentru un viitor mai bun. Și pe parcurs, noi vom înțelege  de ce drepturi şi de câte drepturi este nevoie...
 
În concluzie, doresc să subliniez încă o dată ideea principală a discursului meu. Guvernul Republicii Moldova este interesat de dezvoltarea economică a Găgăuziei  și ca locuitorii Autonomiei să se simtă bine. Iar pentru bunăstarea Găgăuziei este important ca în întreaga țară să fie linişte.Noi trebuie să colaborăm în vederea dezvoltării Republicii Moldova, să consolidăm pacea, prosperitatea, armonia și respectul reciproc. Toate problemele complexe trebuiesc rezolvate prin consultări. Dacă ne vom angaja să dialogăm în mod pragmatic, fără politizare, bazându-ne pe nevoile reale ale populației și respectarea legilor țării - sunt convins că vom reuşi să avansăm în soluţionarea multor probleme și să facem faţă oricăror provocări.
 
Vă mulțumesc pentru atenție!

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus