Trimite e-mail | Printeaza
Politic
18.06.2015

Mai multe proiecte de Legi importante votate în I lectură de Parlament

Mai multe proiecte de Legi importante votate în I lectură de Parlament

Astăzi, 18 iunie, în Parlament au fost votate în prima lectură mai multe proiecte de Legi importante, acţiuni prevăzute de Strategie și de Matricea de politici anexată Acordului de Suport Bugetar, printre care: proiectul de Lege cu privire la mediere, proiectul de Lege cu privire la Agentul guvernamental și proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune.

În proiectul de Lege privind probațiunea au fost incluse norme privitoare la structura organizatorică în conformitate cu prevederile privind administraţia publică centrală de specialitate, prin ajustarea denumirii autorității administrative din Oficiul central de probaţiune în Inspectoratul Naţional de Probaţiune, precum și modificarea funcției din Șef al Oficiului în Director al Inspectoratului, și prin divizarea subdiviziunilor sale teritoriale în Inspectorate regionale de probaţiune, în circumscripția cărora vor activa Birourile de probaţiune, Centrele instructiv - metodice și Centrele de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă penală. Impactul prezentului proiect constă în îmbunătăţirea mecanismului de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti cu caracter penal şi a mecanismului probaţional ce se realizează la etapele probaţiunii presentinţiale, probaţiunii sentinţiale în comunitate, precum şi probaţiunii penitenciare şi postpenitenciare.

Elaborarea unui nou proiect de Lege cu privire la Agentul guvernamental s-a impus ca măsură de consolidare a capacităților naționale de implementare a standardelor Convenției Europene cu privire la drepturile și libertățile fundamentale, măsuri specifice incluse în PA a SRSJ care impune evaluarea şi monitărizarea impactului cadrului normativ actual privind executarea hotărârilor judecătorești şi a mecanismului de implementare a acestor hotărâri, inclusiv a hotărârilor CEDO și elaborarea regulamentului privind executarea hotărârilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului.

Proiectul Legii cu privire la mediere a fost elaborat de către Ministerul Justiţiei, în colaborare cu experţii PNUD în cadrul programului „Suport tranzitoriu pentru consolidarea administraţiei publice în Moldova". Noul concept legislativ urmăreşte fortificarea Consiliului de Mediere; stabilirea condițiilor de accedere în profesie; crearea unui corp de mediatori calificați; lărgirea cercului de subiecți care ar putea organiza cursuri de instruire pentru mediatori; perfecționarea formelor de organizare a activității de mediator; crearea cadrului normativ pentru dezvoltarea procesului de mediere în domenii specifice; eficientizarea modului de executare a tranzacției; reglementarea unor facilități pentru părțile care vor opta pentru soluționarea litigiului prin mediere.

Potrivit Ministerului Justitiei, proiectele de Lege votate astăzi în Parlament în prima lectură constituie unele din sarcinile prioritare trasate de Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru  anii 2011-2016 și Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus