Trimite e-mail | Printeaza
Economie
03.06.2015

Ministerul Economiei a prezentat rezultatele privind transpunerea legislației în domeniul energetic la Reuniunea Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană

Ministerul Economiei a prezentat rezultatele privind transpunerea legislației în domeniul energetic la Reuniunea Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană

Potrivit viceministrului Economiei, Valeriu Triboi, printre cele mai vizibile rezultate obţinute de Ministerul Economiei în ceea ce privește integrarea în piața energetică europeană este implementarea Pachetului energetic III, care prevede transpunerea în legislația energetică națională a unui șir de directive și regulamente europene.
 
Astfel, Ministerul Economiei, cu suportul Secretariatului Comunității Energetice (SCE) şi a experţilor USAID, a elaborat proiectele noilor legi cu privire la energia electrică și gazele naturale. Aprobarea acestor proiecte de către Guvern și Parlament este planificată pentru trimestrele III-IV 2015.
 
”Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline a Tratatului Comunității Energetice abia în 2010 și, având mai puțin timp la dispoziție comparativ cu alte țări membre, care au început reformele în sectorul energetic cu 5 ani mai devreme, a obținut rezultatele așteptate în pas cu acestea. Astfel, am obținut progrese la transpunerea legislației energetice naționale comparabile cu ale țărilor care au început reformele cu mult înaintea noastră, iar instituțiile s-au încadrat într-un timp foarte scurt pentru a înțelege și a se adapta la conceptele UE”, a spus Valeriu Triboi.
 
Referitor la armonizarea legislației naționale la aquis-ul comunitar în domeniul eficienței energetice și a surselor de energie regenerabile, viceministrul Economiei a menționat elaborarea proiectului legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 200 din 20.03.2014, examinat în comisiile parlamentare şi adoptat în prima lectură de Parlament la 17 iulie 2014. Aprobarea în lectura a doua de către Parlament a acestui proiectul de lege este preconizată pentru trimestrul III 2015.
 
Printre rezultate a mai fost enumerată Legea privind etichetarea produselor cu impact energetic, nr. 44 din 27.03.2014, patru Regulamente europene privind etichetarea şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse ale produselor cu impact energetic din UE, Proiectul Hotărârii de Guvern referotor la 11 Regulamente privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Celelalte Regulamente în domeniul etichetării energetice din acquis-ul UE urmând a fi transpuse de către Ministerul Economiei până la sfîrșitul anului curent.
 
De asemenea, viceministrul Economiei a menționat că se fac eforturi pentru transpunerea legislației în domeniul produselor petroliere. Îână la 1 ianuarie 2023, Republica Moldova urmează să implementeze Directiva UE cu privire la impunerea obligaţiunii pentru statele membre ale Comunității Energetice de  a menţine stocuri minime de petrol şi/sau produse petroliere. Directiva prevede ca statele membre să menţină stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere pentru a garanta siguranţa aprovizionării cu petrol în cazul unor posibile întreruperi. La moment, Ministerul Economiei este în proces de identificare a asistenței tehnice pentru transpunerea acestei Directive și urmează să elaboreze un proiect de Lege cu privire la stocurile minime de produse petroliere, precum şi legislaţia secundară necesară, care va ţine cont şi de particularităţile pieţei produselor petroliere din RM.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus