Trimite e-mail | Printeaza
Social
26.05.2015

Guvernul a aprobat Planul național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pe anul 2015

Guvernul a aprobat Planul național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pe anul 2015

Planul de acţiuni prevede realizarea unui şir de măsuri de promovare a antreprenoriatului şi creării locurilor noi de muncă, măsuri ce vor contribui la creşterea calităţii forţei de muncă şi sporirea adaptabilităţii acesteia la schimbările economice şi sociale. Obiectivele principale sunt: majorarea ratei de ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea mobilității profesionale, instruirea continuă şi sporirea rentabilității muncii în Republica Moldova.
 
Acţiunile Planului sunt stabilite şi structurate în conformitate cu obiectivele Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pentru anii 2007-2015.
 
Costurile acţiunilor incluse în Planul menţionat au fost estimate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi alte instituţii, reieşind din plafoanele cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2015 şi bugetului asigurărilor sociale de stat. Potrivit estimărilor, pentru realizarea Planului de acţiuni sunt necesare 490 de milioane de lei, dintre care 250 de milioane de lei vor fi acoperite din bugetul de stat, 36 de milioane de lei din bugetul asigurărilor sociale de stat, 33 de milioane de lei din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, 60 de milioane de lei vor fi din sursele proprii ale instituţiilor aflate în gestiune şi 110 milioane de lei - surse externe.
 
Pe parcursul anului 2014, din totalul de 42,1 mii de şomeri înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă au fost plasaţi în câmpul muncii peste 16 mii de persoane sau 38,8%, iar numărul locurilor vacante înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a constituit 41,5 mii locuri de muncă, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus