Trimite e-mail | Printeaza
Social
14.05.2015

Executivul de la Chișinău a aprobat Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020

Executivul de la Chișinău a aprobat Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020

La 13 mai 2015, în cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova a fost aprobată Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia a fost promovat în cadrul ședinței de către Ministrul Mediului Sergiu Palihovici. Dlui a menționat că documentul propus este elaborat în conformitate cu prevederile Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018, Capitolului XVI „Protecția Mediului”, precum și cu prevederile Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia și a Capitolului ”Mediul înconjurător” al Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte.

”Republica Moldova se confruntă cu multiple probleme în domeniul conservării biodiversității. Interesul față de resursele naturale nu scade, utilizarea acestora este deseori nerațională, iar multe obiective naționale pentru protecția biodiversității necesită a fi soluționate. Condițiile actuale (schimbările climatice, fragmentarea habitatelor, poluarea, dispariția speciilor, etc.) și paradigma dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova solicită o abordare mai realistică a rolului biodiversității pentru economia națională și o impulsionare a proceselor de protecție a acesteia. În acest sens, scopul Strategiei este de a minimaliza rata actuală de pierdere a biodiversității, ca o contribuție la reducerea sărăciei și ca beneficiu pentru toate formele de viață de pe Pământ” – a specificat ministrul Palihovici pentru membrii Guvernului, continuând discursul de motivare cu mai multe argumentări.

Elaborarea Strategiei a fost dictată de cerințele actuale de aproximare a legislației naționale la prevederile Directivelor Uniunii Europene, precum și de necesitatea transpunerii la nivel național a prevederilor Planului Strategic pentru Biodiversitate 2011-2020 la nivel mondial, inclusiv Obiectivele Aichi pentru Biodiversitate, stabilite la Nagoya (Japonia, 2010), la Conferința Părților la Convenția privind Diversitatea Biologică și din Planul Strategic al Uniunii Europene pentru conservarea biodiversității până în a. 2020. Prevederile invocate exprimă prompt necesitatea evaluării de fiecare stat în parte a cauzelor degradării biodiversității și stabilirea măsurilor de diminuare a riscului de pierdere al obiectelor regnului vegetal și animal pentru următoarele decenii, pentru evitarea declinului ecologic, social și economic al populației.

Strategia evidențiază problemele prioritare ale țării în condițiile actuale de dezvoltare a societății și definește obiectivele strategice în conformitate cu participarea sectoarelor economiei naționale la procesele de protecție a biodiversității.

Strategia este un punct de sprijin la implementarea obligațiunilor asumate de Republica Moldova în cadrul a circa 10 tratate internaționale în domeniul biodiversității, în special de Convenția Națiunilor Unite privind Diversitatea Biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992). Ținta acțiunilor de antrenare a Republicii Moldova în cadrul acestor tratate internaționale este: conservarea diversității biologice; utilizarea durabilă a componentelor diversității biologice și partajarea corectă și echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice, relatează Serviciul relații publice și informație de mediu al Ministerului Mediului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus