Trimite e-mail | Printeaza
Economie
30.04.2015

Ministerul Economiei a prezentat progresele pe competitivitate

Ministerul Economiei a prezentat progresele pe competitivitate

Rezultatele implementării Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova pentru anul 2014, dar și Metodologia pentru evaluarea acesteia au fost prezentate, astăzi,de Ministerul Economiei în cadrul primei ședințe aConsiliului pentru competitivitate. Evenimentul a reunit viceminiștri ai tuturor ministerelor, reprezentanți ai Băncii Naţionale, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Biroului Național de statistică, ai autorităţilor administrative centrale, ai Camerei de Comerţ şi Industrie, conducătorii organizațiilor sindicale și patronale, reprezentanți ai societății civile și a fost condus de viceministrul Economiei, Tudor Copaci.
 
Vorbind despre realizarea Foii de parcurs, Tudor Copaci a menționat că documentul este unul strategic, care include principalele direcţii ce vor asigura creşterea consecutivă a competitivităţii ţării şi îmbunătăţirea imaginii țării pe pieţele externe.
 
”Intreprinderile autohtone, crescând până la o etapă înaltă de calitate şi competiţie atât pe piaţa internă, cât și pe cea externă, vor spori și competitivitatea economiei naționale în ansamblu. Anume competitivitatea întreprinderilor moldoveneşti este obiectivul principal spre care trebuie să ne unim și să ne îndreptăm eforturile”, a spus Tudor Copaci.
 
În cadrul Consiliului au fost prezentate rezultatele realizării acţiunilor Matricei de politici pe implementarea Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii, obținute pe componente precum accesul la resursele financiare, infrastructura transporturilor, infrastructura energetică, infrastructura calității, facilitarea comerţului, impozitarea şi administrarea fiscală ș.a. Rezultatul general al implementării acesteia pentru perioada anului 2014 a constituit 49%.
 
Potrivit raportului, în anul 2014 cele mai bune progrese au fost obținute pe componente precum ”Infrastructura transporturilor” cu un nivel de implementare de 87%, ”Infrastructura energetică” - 73%, ”Concurenţa” - 65%, ”Impozitarea şi administrarea fiscală” - 61%, ”Infrastructura calităţii - 60%.
 
Totodată, în cadrul Consiliului s-a menționat necesitatea de a accelera implementarea acţiunilor incluse pe componentele privind accesul la resursele financiare, societatea informaţională, facilitarea comerţului, știinţă, tehnologii şi inovaţii, rezultatele realizării cărora sunt sub nivelul de 45 %.
 
După aprobare, rezultatele reflectate în raport, conform Regulamentului Consiliului, vor fi evaluate în baza metodologiei elaborate de către Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE).
 
Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, Consiliul pentru Competitivitate a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr.676 din 20 august 2014 și are drept scop coordonarea, monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a Foii de parcurs cu informarea semestrială şi anuală a Guvernului despre progresele şi rezultatele obţinute. Raportul de implementare a Matricei de politici a Foii de parcurs pentru anul 2014, a fost elaborat în baza rapoartelor prezentate de către ministerele şi autorităţile administrative centrale.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus