Trimite e-mail | Printeaza
Economie
21.04.2015

Numărul actelor obligatorii necesare vămuirii redus până la 3, iar reglementările de import/export vor fi unificate într-o baza de date gestionată de Serviciul Vamal

Numărul actelor obligatorii necesare vămuirii redus până la 3, iar reglementările de import/export vor fi unificate într-o baza de date gestionată de Serviciul Vamal

Prim-ministrul, Chiril Gaburici, în urma consultărilor cu reprezentanții Consiliului Economic, a solicitat crearea unui grup de lucru care să întreprindă acțiuni pentru  simplificarea procedurilor de import/export.

Informația despre toate acte permisive (certificate, licențe, autorizații) necesare importului/exportului va fi mai accesibilă prin accesarea unei baze de date automatizate - TARIM (Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova), care este gestionată de Serviciul Vamal.

În acest scop, prin Dispoziția Prim-ministrului a fost instituit un grup de lucru interministerial, care va revizui toate acte permisive la import/export, în vederea stabilirii exacte a codului mărfii pentru care acestea se aplică. In baza codificării, informația va fi introdusa în TARIM, și va putea fi consultată de toți agenți economici pe pagina Serviciului Vamal www.customs.gov.md.  

De menționat, că până în prezent TARIM, cuprinde informație despre taxe și impozite percepute la trecerea frontierei, însă odată cu completarea acestuia cu acte permisive, această baza de date va deveni  unică sursa oficială de informare despre toate măsurile aplicabile la import/export. Mai mult, nici-o măsura de reglementare a importului/exportului nu va putea fi aplicată dacă nu va face referința la codul mărfii și nu se va regăsi în TARIM, lucru care va aduce o mai bună transparență și previzibilitate antreprenorilor.

Concomitent, grupul de lucru va revizui cerințele privind actele necesare vămuirii, cu scopul de a reduce numărul acestora și stabilirii listei minime de date și documente care sunt obligatorii de a fi prezentate organului vamal în vederea acordării liberului de vamă. Astfel, atât pentru export, cât și pentru import se va propune reducerea numărului de acte obligatorii până la 3 și anume: act comercial (invoice), documente de transport și, pentru anumite categorii de mărfuri, act permisiv. În prezent, conform clasamentului Băncii Mondiale "Doing Business", pentru export sunt solicitate 9 acte obligatorii, iar pentru import - 11.

Astfel, exportatorii și importatorii, vor avea o certitudine  și previzibilitate privind lista actelor permisive necesare pentru import/export, ceea ce va simplifica procedurile de vămuire, va reduce timpul și costurile aferente comerțului internațional. Totodată această va asigura aplicarea uniformă a măsurilor netarifare, va minimiza riscul corupției, și va apropia Republica Moldova la standardele Europene în domeniul comerțului transfrontalier. Noile modificări vor ajuta companiile din Republica Moldova să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător semnat cu Uniunea Europeană.

Eliminarea barierelor din calea exporturilor este una dintre solicitările permanente care vine din partea mediului de afaceri către platforma Consiliului Economic. Totodată, aceasta este și una din recomandările principale din Briefing Book-ul elaborat de comunitatea donatorilor din Republica Moldova. Aceleași prevederi se regăsesc și în actualul Program de Guvernare al Republicii Moldova.

Proiectele de acte normative elaborate de Grupul de lucru vor fi înaintate spre aprobare Guvernului cel târziu în trimestrul III 2015.

Potrivit Serviciului Vamal, din grupul de lucru vor face parte reprezentanții Serviciului Vamal (coordonator al Grupului), Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Agriculturii, Ministerului Culturii, Ministerului Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Agenției Medicamentelor, Serviciului de Informații și Securitate, Camerei de Licențiere, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, Secretariatului Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus