Trimite e-mail | Printeaza
Economie
03.04.2015

Guvernul a aprobat politica fiscală, vamală și bugetară pentru anul 2015

Guvernul a aprobat politica fiscală, vamală și bugetară pentru anul 2015

Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ține de realizarea politicii fiscale, vamale și bugetare pentru anul 2015, a fost aprobat astăzi, în cadrul şedinţei Cabinetului de miniştri.

Noile prevederi legislative sunt orientate spre consolidarea veniturilor bugetare şi simplificarea administrării fiscale și vamale, facilitarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii economice, diminuarea evaziunii fiscale şi vamale,precum șieficientizarea utilizării resurselor financiare publice.
 
În scopul susţinerii persoanelor fizice cu venituri mici şi transpunerea treptată a presiunii fiscale asupra populaţiei cu venituri medii şi mai sus de medii se prevede majorarea tranșelor de venit impozabil, precum și a scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015 în valoare de 6,4 la sută.
 
O altă prevedere a politicii fiscale ține de stimularea, pe o perioadă nedeterminată, a persoanelor fizice şi juridice de a investi mijloacele băneşti disponibile în instrumente financiare, altele decât cele bancare, în special prin reorientarea acestora către valorile mobiliare de stat.
 
În procesul de elaborare a proiectului Legii cu privire la politica fiscală, vamală și begetară pentru anul 2015 s-au luat în calcul situația economică reală, prevederile din Programul de activitate al Guvernului, Strategia Naţională „Moldova 2020”, Acordul de Asociere RM-UE, dar și alte programe şi strategii naţionale. Documentul vizat este rezultatul unui efort comun al Ministerului Finanţelor, altor ministere, partenerilor sociali, experţilor şi sectorului neguvernamental. Politica fiscală, vamală și bugetară stă la baza elaborării bugetului de stat.
 
Mai multe detalii privind Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ține de realizarea politicii fiscale, vamale și bugetare pentru anul 2015, găsiţi aici.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus