Trimite e-mail | Printeaza
Social
24.02.2015

Pensiile ar putea crește de la 1 aprilie curent

Pensiile ar putea crește de la 1 aprilie curent

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a înaintat proiectul de Hotărîre de Guvern cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale. Proiectul are menirea de a realiza  prevederile  Legii  privind pensiile de asigurări sociale de stat. Proiectul documentului  propune indexarea de  la 1 aprilie curent  a prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat cu 7,95%. 

Astfel, indexării vor fi supuse  pensiile pentru vechime în muncă, pensiile stabilite cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl și indemnizațiile de invaliditate persoanelor care și-au stabilit invaliditatea ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.

Procentul de indexare a fost calculat reieșind din creșterea salariului mediu pe țară în anul 2014 față de anul 2013 de 10,8% și creșterea indicelui prețurilor de consum de 5,1%.

Ca urmare a indexării cu 7,95% mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă se va majora cu 88,62 lei pentru 507456 mii beneficiari; pensiile de invaliditate se vor majora cu 69,61 lei pentru 134019 mii beneficiari; pensiile de urmaș se vor majora cu 44,79 lei pentru 16444 mii beneficiari, iar pensia medie a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl se va acorda pentru 1952 beneficiari, iar majorarea va constitui 187,90 lei la o plată.Este important de menționat faptul că indexării este supusă doar partea de pensii achitată din mijloacele Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.

Potrivit MMPSF, la 1 aprilie curent se indexează cu 5,1% compensația bănească lunară pentru asigurarea cu produse alimentare și suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor persoanelor participante la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la experiențele nucleare, pensiile militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus