Trimite e-mail | Printeaza
Social
23.01.2015

Locuitorii capitalei în apartamentele cărora sînt instalate contoare de apă care au certificat metrologic valabil şi sigiliu nu vor mai fi nevoiţi să achite volume suplimentare de apă

Locuitorii capitalei în apartamentele cărora sînt instalate contoare de apă care au certificat metrologic valabil şi sigiliu nu vor mai fi nevoiţi să achite volume suplimentare de apă

Primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, a disus ca ÎM „Infocom” să nu mai repartizeze consum suplimentar de apă locatarilor care deţin contoare cu certificat metrologic valabil, sigilat şi prezintă lunar gestionarilor fondului locativ ori furnizorului, sau notează în facturile de plată datele exacte ale contoarelor de evidenţă a consumului de apă.

Aceste măsuri au fost luate pentru implementarea în municipiul Chişinău a Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, dar şi ca urmare a sesizărilor locuitorilor privind modul inechitabil de repartizare a volumelor de apă rece şi apă caldă menajeră.

În cazul în care se vor constata încălcări ale normelor privind instalarea, întreţinerea şi deservirea contoarelor individuale de către chiriaşi sau proprietarii de apartamente, gestionarii sau operatorii vor înmâna prescripţii de înlăturare a neregulilor. Iar dacă în termenul stabilit propritarul nu va înlătura neregulile depistate, ÎM „Infocom” îi va calcula consumul de apă în baza Legii nr. 303 din 13.12.2013, adică îi va include diferenţa de volum.

De asemenea, în continuare se va calcula diferenţa de volum, dar nu mai mult de 2 m³ pe lună de apă potabilă şi 1 m³ de apă caldă menajeră pentru fiecare apartament din blocurile de locuinţă în care există volum de apă nedistribuit, doar pentru următorii consumatori: care deţin contoare cu certificat metrologic expirat; care deţin contoare fără sigiliu sau cu defecte;  care nu deţin contoare.

Cât priveşte consumatorii care prezintă în facturile de plată consum „0” (zero ) m³, în cazul acestora se va proceda după cum urmează:

Până pe data de 15 martie 2015, consumatorii vor înştiinţa şi vor prezenta gestionarului fondului motivul pentru care nu au consum de apă potabilă şi / sau apă caldă menajeră (lipsa locatarilor din apartament, deţinerea unei instalaţii autonome de preparare a apei calde menajere (boiler, centrală termică autonomă sau alte instalaţii);

În perioada 1 martie – 1 iunie a.c., furnizorii de apă rece şi apă caldă din municipiul Chişinău, împreună cu gestionarii fondului locativ vor inspecta locuinţele consumatorilor care prezintă în facturile de plată consum „0” (zero ) m³ şi vor stabili la faţa locului situaţia;

În cazul în care nu va fi asigurat accesul în locuinţe pentru verificarea contoarelor, în privinţa acestor apartamente va fi calculată diferenţă de volum.

În context, potrivit dispoziţiei primarului general, problema volumului total de apă restant va fi soluţionată odată cu elaborarea şi aprobarea de către autorităţile publice centrale a reglementărilor ce vor duce la posibilitatea implementării în totalitate a Legii nr. 303 din 13.12.2013, dar şi a altor acte normative necesare pentru gestionarea fondului locativ, anunță un comunicat al Primăriei mun. Chişinău.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus