Trimite e-mail | Printeaza
Social
16.01.2015

În toate școlile din țară vor fi create consilii de administrație

În toate școlile din țară vor fi create consilii de administrație

În toate instituțiile de învățămînt general din țară vor fi create consilii de administrație, structuri care vor participa la procesul de luare a deciziilor referitoare la activitatea școlii. Instituirea consiliilor este prevăzută de Codul educației, fiind reglementată de proiectul regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, elaborat de Ministerul Educației și propus pentru dezbatere publică.

Din componența consiliului de administrație, care reprezintă principala punte de comunicare dintre școală și comunitate, vor face parte, pe lîngă directorul instituției de învățămînt, un director-adjunct, doi profesori, un reprezentant al administrației publice locale, trei părinți și un elev. Președinte al consiliului de administrație trebuie să fie o altă persoană decît directorul sau directorul-adjunct, fiind astfel realizat un echilibru între reprezentanții școlii și beneficiarii procesului educațional.

Consiliul va participa inclusiv la gestionarea mijloacelor financiare, evaluarea curriculumului, evaluarea managerului și a cadrelor didactice. În afară de aceasta, consiliul este singura entitate abilitată de lege să gestioneze resursele financiare provenite din alte surse decît cele bugetare, asigurînd transparența în valorificarea acestora.

Conform proiectului de regulament, consiliul de administrație va fi constituit prin ordinul șefului direcției raionale/municipale de învățămînt, tineret și sport.

Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație va intra în vigoare după aprobarea prin ordinul Ministrului Educației. La redactarea finală a documentului se va ține cont de propunerile din mediul academic și din partea părinților și elevilor.

Proiectul Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație poate fi consultat aici:

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2028

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus