Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.12.2014

Programul de Dezvoltare Strategică a Camerei de Comerț și Industrie a fost aprobat în ședința de astăzi a Consiliului CCI

Programul de Dezvoltare Strategică a Camerei de Comerț și Industrie a fost aprobat în ședința de astăzi a Consiliului CCI

Programul de Dezvoltare Strategică (PDS) a Camerei de Comerț și Industrie pentru perioada 2015-2017 a fost aprobat astăzi în ședința Consiliului CCI, alături de alte documente importante pentru funcționarea organizației. Documentul stabileşte priorităţile pe termen mediu şi setul de reforme instituţionale necesare; urmăreşte scopul cunoaşterii şi realizării în practică a aşteptărilor mediului de afaceri; asigură implementarea obiectivelor reflectate în documentele de politici ale statului şi în deciziile interne ale CCI a Republicii Moldova.

Documentul a fost elaborat din necesitatea modernizării şi sincronizării instrumentelor de funcţionare a CCI în contextul schimbărilor calitative produse în cadrul naţional de politici şi în mediul economic, urmare a intrării în vigoare a Acordului de Asociere dintre RM şi UE, inclusiv a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA).Președintele CCI, Valeriu Lazăr, a declarat în cadrul ședinței Consiliului că PDS ținteşte asigurarea rolului Camerei de Comerț și Industrie drept partener principal şi de încredere în procesul de implementare al AA/DCFTA atât al autorităților publice, prin contribuţie la procesul de elaborare şi promovare a politicilor economice ale ţării la nivel central şi local, cât și al sectorului privat, prin activităţi de consultanţă, expertiză şi suport, prin susţinerea proceselor de cucerire a noilor pieţe de desfacere şi prin deschiderea noilor oportunităţi de cooperare şi internaţionalizare, dar și al partenerilor internaţionali, prin implicarea activă în valorificarea eficientă a programelor de asistenţă şi de suport afacerilor.

Astfel, misiunea CCI a fost definită ca reprezentant al intereselor mediului de afaceri din RM, atât în raport cu statul, cât și cu instituțiile internaționale, focusându-se pe necesitățile membrilor săi, şi care contribuie la creșterea competitivității întreprinderilor moldovenești, modernizarea economiei și dezvoltarea societății, prin furnizarea de suport specializat, într-o manieră profesionistă şi eficientă.

Prin viziunea sa, CCI se autodefinește drept o instituţie de dezvoltare, deschisă, modernă şi credibilă, care acţionează, în cooperare cu instituţiile guvernamentale, partenerii de dezvoltare şi mediul de afaceri, în calitate de catalizator al dezvoltării economice bazate pe inteligenţă şi competiţie, prin promovarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea relaţiilor comerciale şi modernizarea industriilor cu valoare adăugată.

Potrivit CCI, programul prevede 7 priorități: Sporirea competitivității sectorului privat; reglementarea inteligentă a activităţii mediului de afaceri; facilitarea accesului la finanțare; stimularea internaționalizării companiilor; inovare și transfer tehnologic; promovarea dezvoltării economice regionale; competențe pentru competitivitate.

Pentru realizarea direcțiilor de activitate, CCI și-a propus să dezvolte activităţile tradiţionale și servicii noi, să dezvolte Centre de excelenţă regionale, în baza unor filiale, să consolideze capacităţile filialelor CCI, în contextul implementării Agendei Locale de Business (ALB); și să dezvolte sistemul de informare a operatorilor economici şi promovare a acestora pe plan naţional şi internaţional. Pentru susținerea activităților de dezvoltare a CCI, în cadrul bugetului instituției a fost creat un fond de dezvoltare, în valoare de 10% din veniturile anuale ale Camerei de Comerț și Industrie.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus