Trimite e-mail | Printeaza
Politic
23.10.2014

Instituția Agentului Guvernamental va fi reformată

Instituția Agentului Guvernamental va fi reformată

Organizarea eficientă a activităţii reprezentantului Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului va fi reglementată de o nouă Lege cu privire la Agentul Guvernamental. Aceasta va consolida mecanismele de implementare a Convenției Europene, și anume procesul de reprezentare și procesul de executare a hotărârilor și deciziilor Curții Europene. Documentul, elaborat de Ministerul Justiției, a fost remis Guvernului spre examinare și aprobare.

Proiectul legii prevede modificarea conceptuală a rolului și locului Agentului Guvernamental ca un coordonator al procesului de executare între autoritățile judiciare, executive și legislative. Legea propune, în premieră, introducerea a două concepte: de supraveghere guvernamentală și control parlamentar asupra procesului de executare. Între aceste două mecanisme va exista nu doar o relație de coordonare, ci și o relație interdependentă de responsabilitate între autorități.

Totodată, documentul propune păstrarea locului Agentului Guvernamental pe lângă Ministerul Justiției - o practică pe larg răspândită în mai multe state europene, membre ale Consiliului Europei. Pentru ai asigura independența și autoritatea, s-a păstrat modalitatea de numire a Agentului Guvernamental printr-o hotărâre a Guvernului, cu subordonarea ierarhică față de ministrul Justiției și prim-ministru.

De asemenea, documentul mai propune și mecanisme noi, cum ar fi instituirea unui registru public al hotărârilor și deciziilor Curții Europene, dar și soluțiilor date de Comitetul de Miniștri în procesul de monitorizare a executării. Mai mult, se prevede și modalitatea anumitor rectificări sau solicitări de interpretări a hotărârilor și a deciziilor Curții Europene.

Potrivit Ministerului Justiției, prin adoptarea acestui proiect de lege se va asigura respectarea Convenției Europene și a jurisprudenței sale, precum și reglementarea competențelor Agentului Guvernamental, a practicilor de reprezentare a Republicii Moldova în fața Curții Europene pentru Dreptului Omului și  procesului de executare a hotărârilor și deciziilor Curții.

Elaborarea noului proiect de lege face parte din Planul de Acţiuni privind implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus