Trimite e-mail | Printeaza
IT
15.08.2014

14 ani de reglementare a pieţei de comunicaţii electronice

14 ani de reglementare a pieţei de comunicaţii electronice

La 17 august curent Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) aniversează 14 ani de activitate, perioadă în care, pe fondul liberalizării pieţei de comunicaţii electronice, autoritatea a acţionat sistematic şi consecvent pentru crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea dinamică a sectorului, promovarea concurenţei, maximizarea beneficiilor utilizatorilor finali de servicii şi stimularea investiţiilor eficiente în infrastructură.

În ultimii ani principalele direcţii ale activităţii de reglementare a ANRCETI au fost axate  pe asigurarea implementării prevederilor Legii comunicaţiilor electronice nr.241 – XVI din 15.11.2007, act legislativ care transpune la nivel naţional principiile de reglementare ale Uniunii Europene în acest domeniu. Primul proiect implementat de către ANRCETI, după intrarea în vigoare a noii legi, a fost regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice, care se aplică cu începere din septembrie 2008. Acest regim a simplificat procedura de intrare a potenţialilor furnizori pe piaţă şi a redus la minimum cheltuielile suportate de ei pentru această lucrare. R. Moldova a devenit una din primele ţări din spaţiul CSI care aplică regimul de autorizare generală în domeniul comunicaţiilor electronice.

Un alt proiect amplu desfăşurat de ANRCETI vizează reglementarea preventivă a pieţei de comunicaţii electro¬nice în scopul înlăturării barierelor existente în calea furnizării reţelelor,  serviciilor şi infrastructurii asociate şi creării condiţiilor favorabile pentru o concurenţă echitabilă între furnizori. Proiectul a demarat în anul 2009, când ANRCETI a definit nouă pieţe relevante pentru identificarea acestora în scopul reglementării preventive. În anii 2010 – 2013, au fost efectuate primele două cicluri de  analiză a pieţelor relevante, în urma cărora ANRCETI a identificat aceste pieţe drept susceptibile reglementării preventive şi a desemnat furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele respective, după care le-a impus obligaţii speciale preventive în scopul depăşirii problemelor concurenţiale de pe pieţele date. Una din principalele măsuri impuse furnizorilor a fost calcularea costurilor serviciilor de terminare a apelurilor în reţelele mobile şi fixe şi reducerea tarifelor cu ridicata, aplicate între furnizori, pentru terminarea apelurilor până la 78%. În consecinţă, în anii 2013-2014 concurenţa pe pieţele de telefonie, în special pe cea de telefonie mobilă, s-a intensificat, tarifele la apelurile naţionale au scăzut esenţial, iar ofertele furnizorilor cuprind mai multe minute de convorbiri telefonice.

În aceeaşi perioadă, ANRCETI a elaborat şi a pus în aplicare o serie de acte de reglementare orientate spre eficientizarea utilizării spectrului de frecvenţe radio şi promovarea noilor tehnologii în comunicaţiile mobile. În anul 2008, ANRCETI a creat cadrul normativ necesar pentru lansarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G) şi a eliberat trei licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor 3G. Doi titulari de licenţă au lansat serviciile 3G în toamna anului 2008, iar al treilea – în anul 2010. Peste patru ani (în 2012), în scopul dezvoltării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile celulare terestre de acces radio în bandă largă de generaţia a patra (4G), ANRCETI a eliberat două licenţe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda 2500-2690 pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor 4G, iar în noiembrie 2012, titularii licenţelor respective au lansat deja reţelele şi serviciile 4G în mun. Chişinău.

Următoarea etapă a acestui proiect vizează reglementarea utilizării resurselor de spectru radio disponibile din benzile de frecvenţe 800, 900 şi 1800 MHz în condiţii de neutralitate tehnologică. În prima jumătate a anului curent, ANRCETI a pregătit actele necesare pentru eliberarea licenţelor de utilizare a resurselor respective, iar în iulie 2014 a emis, în baza cererilor depuse de cei trei furnizori de telefonie mobilă, decizii de eliberare a opt licenţe pentru dreptul de utilizare a resurselor din benzile de frecvenţe nominalizate  în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii mobile celulare terestre. Până la ora actuală, ANRCETI a eliberat la doi furnizori şase licenţe (câte trei la fiecare), iar până la 25 august intenţionează să elibereze încă două licenţe, solicitate de al treilea furnizor. Primii doi furnizori au achitat, pentru cele şase licenţe, taxe de licenţă în sumă de  51 milioane  Euro. În total, pentru licenţele de utilizare a resurselor de spectru radio obţinute în anii 2012 – 2014, furnizorii au virat la bugetul de stat echivalentul în lei moldoveneşti a 71 milioane Euro. Pentru acelaşi tip de licenţe obţinute în anii 2006 – 2011, furnizorii au achitat în total echivalentul în lei moldoveneşti a 40 milioane de dolari americani. Potrivit calculelor ANRCETI, în ultimii opt ani pentru licenţele de utilizare a resurselor spectrului de frecvenţe radio furnizorii au achitat la bugetul de stat peste 1,7 miliarde lei.

Un alt proiect important, finalizat de ANRCETI în anul 2013, vizează implementarea portabilităţii numerelor în reţelele de telefonie mobilă şi fixă. Lansarea acestui proiect a contribuit, pe de o parte, la creşterea libertăţii de alegere a utilizatorilor finali, iar, pe de altă parte, la intensificarea concurenţei între furnizorii de pe pieţele de telefonie. Faptul că în mai bine de un an de la lansarea proiectului au fost portate circa 50 mii de numere telefonice demonstrează că portabilitatea numerelor funcţionează bine, iar utilizatorii de telefonie au înţeles avantajele acestui serviciu.

Despre efectele activităţii de reglementare a ANRCETI în 14 ani de activitate putem judeca şi după evoluţiile sectorului de comunicaţii electronice, care a devenit, în ultimii ani, unul din cele mai dinamice sectoare ale economiei naţionale. Cele mai spectaculoase creşteri au fost înregistrate pe segmentul servicii de telefonie mobilă. Numărul utilizatorilor acestui tip de telefonie (deţinători de cartele SIM distribuite de furnizori) a crescut aproape de 40 de ori: de la 111,5 mii, în anul 2000, la 4,5 mil., în anul 2014, iar rata de penetrare a serviciilor, raportată la o sută de locuitori, s-a majorat de la 3% la 126,3%. Totodată, traficul de voce mediu lunar per utilizator a crescut de mai bine de două ori: de la 87 minute, în anul 2000, la 203 minute, în anul 2014.

În aceşti ani, şi serviciile de acces la Internet au cunoscut o creştere continuă. Numărul abonaţilor la aceste servicii (Internet fix şi Internet mobil dedicat) a sporit de peste cinci ori: de la 13,8 mii, în anul 2002, până la 750 mii, la finele primului trimestru al anului 2014. În ceea ce priveşte viteza de acces la Internetul fix, potrivit datelor site-ului www.netindex.com , R. Moldova, în topul ţărilor lumii, se clasează, la capitolul viteză de descărcare a datelor, pe locul 14 (cu 36,4 Mbps),iar la capitolul viteză de încărcare a datelor -  pe locul 9 (cu 30 Mbps). Aplicarea tehnologiilor 3G şi 4G a modificat structura conexiunilor active de acces mobil la Internet. În anul 2013, peste 778,7 mii de conexiuni au fost realizate în baza tehnologiilor 3G, 3G+, EV – DO şi 4G. Actualmente, cea mai mare viteză disponibilă pentru accesul la Internet fix este de 1000 Mbps, iar pentru accesul mobil la Internet -  de 150 Mbps. Acum 10 ani, cea mai avansată tehnologie mobilă - EDGE– oferea o viteză maximă de acces mobil la Internet de 236 Kbs , informează Serviciul de informare şi comunicare cu mass–media a ANRCETI.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus