Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
14.07.2014

Hotărârile judecătoreşti vor fi examinate în termene rezonabile

Ministerul Justiției și-a propus să perfecționeze mecanismul de examinare a cauzelor și de executare a hotărârilor judecătorești, astfel încât cetățenii să aibă acces la o justiție corectă. În acest sens, a fost elaborat un proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care vizează îmbunătățirea procesului de executare a hotărârilor judecătorești. Documentul vine să opereze modificări în Codul de executare, Codul de procedură civilă şi Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti.

Astfel, printre modificările propuse, de proiect se numără:
- completarea listei documentelor executorii cu acte precum: procesul-verbal al executorului judecătoresc prin care se întăreşte tranzacţia de conciliere a părţilor, actele emise de organul fiscal, vizând dispunerea încasării sumelor sau  actele emise de Consiliul Concurenţei;
- acordarea dreptului creditorului de a-şi alege un alt executor judecătoresc chiar şi în cazul în care documentul executoriu a fost remis spre executare din oficiu de către instanţa de judecată;
- completarea Codului de executare, cu posibilitatea reluării procedurii în cazul documentelor executorii ce privesc restabilirea la locul de muncă sau obligarea debitorului să efectueze unele acte obligatorii în cazul în care se dovedeşte că, ulterior încetării procedurii de executare, debitorul continuă neexecutarea obligaţiei stabilite în documentul executoriu;
-  determinarea specificului executării  documentelor executorii eliberate de instanţa de judecată, prin care s-a dispus aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii sau de asigurare a probelor, sau de anulare a lor;
- stabilirea posibilității vânzării prin licitaţie a drepturilor litigioase;
- revizuirea mecanismului de contestare a actelor executorului judecătoresc, prin stabilirea, pentru părţile procedurii de executare, a  posibilităţii de contestare directă în instanţa de judecată a actelor executorului judecătoresc, acesta din urmă având statutul de pârât;
- oferirea premiselor necesare pentru contestarea acțiunilor şi inacțiunilor executorului judecătoresc și acordarea dreptului executorului judecătoresc de a solicita instanţei aplicarea unei amenzi în mărime de la 10 la 30 unităţi convenţionale în privința părților în procedura de executare care depun  cereri de contestare in instanță cu rea-credință sau pe motive formale;
- revizuirea mecanismului de punere în executare a amenzii penale sau contravenţionale.

Totodată, proiectul de lege vine să reglementeze mai clar procedura de vânzare a bunurilor prin licitaţie. În acest context, amendamentele propuse de proiect se rezumă la:
-  stabilirea numărului maxim de licitaţii ce pot fi organizate de executorul judecătoresc în procesul de vânzare a bunurilor sechestrate – numărul maxim va fi de 3 licitaţii;
- preţul de vânzare nu va putea fi coborât sub 50% din valoarea la care acesta a fost evaluat;
- concretizarea unor aspecte ce ţin de transmiterea în contul datoriei a bunurilor dreptul de proprietate asupra cărora este supus înregistrării de stat, stabilindu-se că încheierea executorului judecătoresc va fi confirmată de instanţa de judecată, care va servi drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate pe numele creditorului care a preluat bunul în contul achitării creanţei.
Reglementările propuse fac mai previzibilă şi transparentă procedura de vânzare a bunurilor și sunt în concordanţă cu practica altor state, precum România, Lituania, Germania etc.

Proiectul de Lege a fost remis Guvernului spre examinare și aprobare. Documentul a fost elaborat în vederea executării măsurilor de ordin legislativ prevăzute în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus